Innovatsioon

PROJEKT: "Eesti Keemiatööstuse Liidu arendusnõunik"

Projekti lühikirjeldus: Arendusnõuniku kaasamisega erialaliitu aitame kaasa Eesti keemiatööstuse ettevõtete teadus-arendustegevuse ja innovatsioonivõimekuse edendamisele ning seeläbi panustame Eesti majanduskasvu.
Projekti üheks eesmärgiks on Liidu liikmete valdkonna tehnoloogilistest arengutest ja üldistest suundumustest teavitamine, sh. ka EL Rohelise kokkuleppe ning kestlikkuse arendamisega seotud, valdkonnale strateegiliselt olulise informatsiooni vahendamine.

Liidu arendusnõuniku tööülesannete hulka kuulub ka olla partner Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja  Haridus- ja Teadusministeeriumile TAIE eesmärkide ellu viimisel keemiatööstusega seonduvates fookusvaldkondades, vahendades informatsiooni ning seisukohti riigiasutuste ja Keemiatööstuse Liidu ettevõtete vahel.

Projekti elluviimise tulemusel kasvab keemiatööstusettevõtete teadlikkus, võimekus ja koostöö TA-tegevuse ning innovatsiooni valdkondades. 

Projekti „Eesti Keemiatööstuse Liidu arendusnõunik“ kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Arendusnõuniku tööülesandeid valiti täitma Liidu senine kemikaali- ja keskkonnanõunik K. Kasak, kes projekti raames 0,5 koha töökoormuse ulatuses võtab üle arendusnõuniku töökohustused. 

Projekti algus ja lõpp: 01.08.2023 – 31.07.2025

Projekti eelarve:
PROJEKTI KOGUMAKSMUS: 49 165,95 eurot, millest
TOETUS: 36 874,46 (75%)
OMAFINANTSEERING: 12 291,49 (25%)

Kontakt: EKTL kemikaali- ja arendusnõunik Kärt Kasak, e-post: kart@keemia.ee, mob +372 58362008