10.06.2022 toimus EKTL üldkoosolek ja ekskursioon Petroteri tehasesse

EKTL

Üle kahe aasta leidis 10.06.2022 aset esimene EKTL koosolek, mis peeti väljaspool veebikeskkonda. Koosolekul tehti ülevaade liidu 2021. aasta tegevusest ning majandusaruandest. Koosoleku lõpus toimus ekskursioon VKG õlitehasesse Petroter III, kus toodetakse põlevkivi ning kõrvaltoodangut, näiteks elekter ja soojusenergia ümbruskonna linnade küttega varustamiseks.