Cefic ühendab jõud Plastics Europe'i ja European Plastics Converteritega, et kontrollida graanulite kadu kogu tarneahelas

Pexels

2021. aasta alguses sõlmisid kaks Euroopa plastide väärtusahela peamist osalejat koostöölepingu (lisas dokument), et arendada aastaks 2022 välja ühine sertifitseerimissüsteem, mille eesmärk on kontrollida pelletikadu kogu plastikust tarneahelas. Akrediteeritud kolmandad isikud kontrollivad regulaarselt kõiki skeemi allakirjutanud ettevõtteid, et teha kindlaks, kas nad vastavad OCS-i nõuetele. Samuti toetab see programmi tõhusat, ühtlustatud ja kvantifitseeritavat rakendamist.

Pelletikadu kontrollimiseks kogu tarneahelas töötavad Plastics Europe ja European Plastics Converter välja ühiselt sertifitseerimissüsteemi Operation Clean Sweep ® (OCS) ning kasutavad Ceficu hallatava SQAS-süsteemi (ohutus ja kvaliteet) teadmisi Jätkusuutlikkuse hindamine). OCS-programmi arendatakse välja selleks, et aidata ettevõtetel pelletilekkedega toime tulla, esitades rea peamisi soovitusi.