ECHA biotsiidide komitee koosolekul võeti vastu uued arvamused

Pexels

ECHA biotsiidide komitee (BPC) toetab väävli põlemisel tekkiva vääveldioksiidi heakskiitmist veinivaadi desinfitseerimiseks kasutatava toimeainena. Samuti jõudis komitee järeldusele, et joodi ja polüvinüülpürrolidooni (PVP) joodi ei tohiks põhimõtteliselt ELis heaks kiita, kuna need vastavad endokriinsüsteemi häirete kriteeriumidele.

BPC võttis vastu arvamused, mis toetavad nende toimeainete ja tootetüüpide heakskiitmist:

• Hapnikust tekkiv osoon:

o desinfitseerimis- ja vetikatõrjevahendid, mis ei ole ette nähtud inimestele või loomadele vahetult kasutamiseks (tootetüüp 2);

o toidu- ja söödaala (tooteliik 4);

o joogivee desinfitseerimine (tootetüüp 5); ja

o vedelikjahutus- ja töötlemissüsteemide säilitusained (tootetüüp 11).

Joodi ja PVP-joodi eelseisva läbivaatamise valguses palus Euroopa Komisjon BPC-lt arvamust selle kohta, kas need ained mõjutavad negatiivselt inimeste või mittesihtorganismide, näiteks taimede ja loomade endokriinseid (hormonaalseid) süsteeme. BPC järeldas, et need vastavad endokriinsüsteemi häirete kriteeriumidele ja seetõttu ei tohiks neid ELis kasutamiseks heaks kiita, välja arvatud juhul, kui need vastavad erandi tegemise tingimustele : conditions for a derogation

Allikas: All news - ECHA (europa.eu)