EKTL on kaasatud toetusmeetme "Ohutu materjaliringlus" kujundamise töörühma

Pexels

Keskkonnaministeerium on kujundamas struktuurivahendite käimasoleva perioodi raames ringmajandust toetavaid meetmeid. Üheks meetmesuunaks on planeeritud jäätmete ringlussevõtt ja ohutu materjaliringlus. Jäätmete ringlussevõtt oli ka eelmisel struktuurivahendite perioodil üks toetatav suund, kuid ohutu materjaliringlus on uus osa toetusmeetmest. Seetõttu kutsub KeM 13. juunil selle meetme esimesele töörühma kohtumisele asjassepuutuvad huvirühmade esindajad (teiste seas EKTLi), kus on eesmärgiks keskenduda ainult ohutu materjaliringluse teemale.

Kohtumine toimub virtuaalselt Teams keskkonnas ning otsest ettevalmistust selleks kohtumiseks veel ei vajata. Kohtumise mõte seisneb selles, et KeM soovib esmalt tutvustada, millised on nende esialgsed plaanid ohutu materjaliringluse meetme kujundamisel. Edasises etapis oodatakse aga huvigruppide sisendit, et toetuse andmise tingimuste kehtestamine oleks kaasav ning praktiliste vajadustega haakuv. Sellega seoses ootab EKTL juba praegu ettevõtetelt tagasisidet reaalsete probleemide osas, mida kõnealune toetusmeede võiks tulevikus adresseerida?

Töörühma esimese koosoleku päevakava:

  1. Ülevaade EL struktuurivahendite ringmajanduse kõigist meetmetest
  2. Ülevaade sellest, miks, mida ja kuidas oleme mõelnud ohutu materjaliringluse raames toetada
  3. Arutelu
  4. Toetuse andmisega seotud tegevuste ülevaade
  5. Jooksvad küsimused