EKTL sai kaks uut juhatuse liiget

Board members

Möödunud aasta lõpus toimunud Eesti Keemiatööstuse Liidu üldkoosolekul kutsuti juhatusest tagasi kaks senist liiget ning valiti nende asemele uued juhatuse liikmed. 

Mõlemad senised juhatuse liikmed - Andres Sutt Eesti Energiast ning Alar Salum Krimeltest lahkusid omal soovil, kuivõrd nende töösuhted vastavate EKTLi liikmesettevõtetega lõppesid. EKTL tänab Andrest ja Alarit tehtud töö ja osutatud panuse eest Eesti keemiatööstuse arengusse ning soovib edu uutes ettevõtmistes.

Üldkoosolek valis uuteks juhatuse liikmeteks Andri Avila, kes on Eesti Energia juhatuse liige ja finantsdirektor ning Peeter Tohveri, kes on Wolf Group juhatuse esimees. Soovime uutele juhatuse liikmetele jõudu ja jaksu keemiatööstuse ees seisvate väljakutsetega tegelemisel. 

Lisaks eeltoodule kiitis üldkoosolek heaks 2019 aasta tegevuskava ning eelarve - täpse protokolli ja ettekande leiab meie siseveebist.