EL keemiatööstuse üleminekutee - komisjon avaldas rahastamisvõimaluste juhendi

Pexels

Fookus: innovatsioon.

Euroopa Komisjon avaldas JUHISED ELi rahastamisele juurdepääsu kohta, et hõlbustada keemiatööstuse kaksiküleminekut. Eriti oluliseks peetakse VKEde abistamist, et nad leiaksid tuge oma roheliste ja digitaalsete projektide rahastamisel. Juhendis kirjeldatakse peamisi ELi rahastamisprogramme, nagu Euroopa Horisont ja Innovatsioonifond, kirjeldades üksikasjalikult avatud projektikonkursse, abikõlblikke projekte ja taotlemise tähtaegu tööstuse ümberkujundamise toetamiseks.

Komisjon kavatseb seda juhendit lähikuudel värskendada niipea, kui asjassepuutuvad institutsioonid avaldavad uusi meetmeid. 

Lisaks tuletame meelde, et EL keemiatööstuse üleminekutee raames on avatud üleskutse esitada kõik käimasolevad või planeeritud projektid, mis toetavad keemiatööstust üleminekul 2050 aasta eesmärkide saavutamisele. Palume EKTL liikmetel anda oma töösolevatest või kavandatavatest initsiatiividest Euroopa Komisjoni ja Cefic vastaval veebilehel teada:

"Kas töötate keemiatööstuse digitaalse ja rohelise ülemineku algatuse kallal? Palun andke meile teada! Euroopa Komisjon avaldas 12. juulil 2023 üleskutse üleminekualgatusteks, et toetada keemiatööstuse üleminekutee raames esile tõstetud tegevuste kooselluviimist.

Üleminekualgatustest teada andmise üleskutse jääb avatuks kogu teekaardi kaasrakendamise protsessi vältel.

Esitage oma üleminekualgatus SIIN.

Kas soovite kaksikülemineku kohta rohkem teada? SIIN on avaldatud üleminekualgatuste loend 2024. aasta veebruari seisuga."

EK jätkab üleminekualgatuste ülevaatamist ja avaldamist.

Ülevaatlik info SIIN.