Euroopa kemikaalide allkasutajate liit (DUCC) avaldas seisukoha segu hindamisteguri võimaliku kasutuselevõtu kohta

DUCC

Kestlikkust toetava kemikaalistrateegia raames kavatseb EL Komisjon tegeleda soovimatutest segudest tulenevate riskidega (nn segude kokteili-efekt) REACH-määruse läbivaatamise käigus võttes kasutusele segude hindamisteguri (MAF: Mixture Assessment Factor).

Seni teadaoleva info põhjal on kavandamisel n.ö kõikehõlmav MAF ehk inglise keeles blanket (st tekk) MAF, mis kohalduks kõikidele segudele ühetaoliselt - sellest ka nimetus. 
 
Millised on kõikehõlmava MAF-i mõjud?

MAF avaldab allkasutajatele märkimisväärset mõju ja toob kaasa tõsiseid tagajärgi ELi konkurentsivõimele. Neid mõjusid ei saa alati leevendada. Kõikehõlmava MAFi lähenemisviisi kasutamise puhul kohalduvad need mõjud kõikidele keemilistele ainetele. Kõik REACH-is esitatud (kokkupuutestsenaariumite) segu koostised on vaja üle vaadata. Lisaks sellele, arvestades, et segudele üleminekuperiood selles küsimuses puuduvad, rakendub mõju koheselt, kui muudatus tehakse.
 
DUCC toob oma avalduses välja näited, et demonstreerida 10 ja madalamate MAF-väärtuste mõju. Näidete loetelu ei ole ammendav, kuid selle eesmärk on näidata kollektiivset mõju erinevatele ELi tööstusharudele. Muu hulgas on vaadeldud mõju detergentidele, värvidele, liimidele, polüuretaanvahtudele jne.