Kuus ettepanekut uute väga ohtlike ainete kindlakstegemiseks

Pexels

Ained ja nende kasutusalade näited on järgmised:

• 2,4,6-tri-tert-butüülfenool (EC 211-989-5), mida kasutatakse mõne muu aine valmistamisel, segude valmistamisel ja kütusetoodetes.
• 2-(2H-bensotriasool-2-üül)-4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool (EC 221-573-5), kasutatakse õhuhooldustoodetes, pinnakattetoodetes, liimides ja hermeetikutes, määrdeainetes, poleerimisvahendites ja vahades, pesu- ja puhastusvahendites.
• 2-(dimetüülamino)-2-[(4-metüülfenüül)metüül]-1-[4-(morfoliin-4-üül)fenüül]butaan-1-oon (EC 438-340-0), mida kasutatakse tintides ja toonerites, pinnakattetoodetes.
• Bumetrisool (EC 223-445-4), mida kasutatakse pinnakattetoodetes, liimides ja hermeetikutes, pesu- ja puhastusvahendites.
• Dibutüülftalaat (EC 201-557-4), mida kasutatakse metallitöötlemisvedelikes, pesu- ja puhastusvahendites, laborikemikaalides ja polümeerides.
• 2-fenüülpropeeni ja fenooli oligomerisatsiooni- ja alküülimisreaktsiooni produktid (nr 700-960-7), mida kasutatakse liimide ja hermeetikute, pinnakattetoodete, täiteainete, pahtlite, krohvide, voolimissavi, trükivärvide, toonerite ja polümeeride koostises.

Arvamust saab avaldada kuni 16. oktoobrini 2023 ECHA-le.