Ohtlike veoste lennuveo koolitus saatjatele märtsis 2022

Pexels

Rahvusvahelise õhutranspordi assotsiatsiooni ohtlike veoste eeskirja koolitus saatjatele, pakkijatele ekspedeerijatele ja vastuvõtukontrolöridele vastavalt IATA DGR 1.; 2.; 3. ja 6. kategooriatele

Kursuse eesmärk

Omandada ohtlike saadetiste lennuveoks ettevalmistamise kompetentsus IATA ohtlike kaupade regulatsiooni (DGR) viimasele väljaandele tuginedes. Omandada teadmised seadustest ja vastutusest, mis on seotud ohtlike ainete lennutranspordiga.

Kursuse kirjeldus

Toimuvad loengud, kõik teadmised omandatakse slaidide, videote, praktiliste ülesannete, rühmavestluste ja mängude kaudu. Kursus lõppeb eksamiga, kus võib kõiki käsitletud materjale kasutada.

Eeldused

- Varasemaid teadmisi ohtlikest kaupadest ei ole vaja.
- Korduskursusel osalemise eelduseks on kehtiv kooltiussertifikaat
- Kuna IATA DGR-i raamat on ingliskeelne, siis on vaja teksti mõistmiseks piisavat inglise keele oskust.

Kestus ja asukoht

- Viiepäevane kursus toimub 21. -25.03 kell 9─17 Kadaka konverentside OÜ-s, mis asub Tallinnas aadressil Kadaka tee 4.

- Kolmepäevane korduskursus toimub 23.-25.03 kell 9─17 Kadaka konverentside OÜ-s, mis asub Tallinnas aadressil Kadaka tee 4.

Kursusel õpetatakse:

  •  tundma IATA ohtlike veoste regulatsiooni üldsätteid;
  •  tuvastama kaubale rakenduvaid piiranguid;
  •  kaupu klassifitseerima, rakendades vastavaid regulatsiooni reegleid
  •  leidma ja kasutama kauba korrektset nimetust;
  •  leidma ja mõistma korrektset pakkeinstruktsiooni;
  •  valima korrektset pakendit pakendile esitatavate nõuete järgi;  
  • mõistma saatedokumentatsioonile kehtestatud nõudeid;
  •  koostama korrektset saatedokumentatsiooni;
  •  mõistma ja rakendama kaupade käitlemisel rakendatavaid ohutusreegleid ja laadimisnõudeid.

Hind

Viiepäevane kursus maksab 850 eurot.

Kolmepäevane kursus maksab 510 eurot.

Koolituse hind sisaldab lõunat. Hindadele lisandub käibemaks.

Kursuse lõpus tuleb teha eksam.

Kõiki kursusel käsitletud materjale võib kasutada.

Vähemalt 80%-line tulemus annab IATA 6. kategooria tunnistuse.

Värskenduskoolitus tuleb läbida iga 24 kuu tagant, nii tagatakse teadmiste ajakohasus ja tunnistuse kehtivus.

 

Koolitusele registreerimiseks saada kiri enne 12. märtsi aadressile dgr@meedresdg.eu. Märgi kindlasti ära osaleja nimi ja see, kas sul on olemas IATA DGR-i käsiraamat, mida koolitusel kasutada.