Liidust

Eesti Keemiatööstuse Liit (EKTL) on keemiatööstuse ettevõtteid ühendav mittetulundusühing, mis loodi 16. septembril 1991.a. selleks, et ühiste jõududega lahendada taasiseseisvumise ja krooni käibelevõtmisega üleskerkinud probleeme. Hetkel kuulub EKTL-i 55 liiget, kelle peamised tegevusvaldkonnad on:

 • Keemiliste ainete (toorainete) tootmine ja müük (bensoehape, haruldased muldmetallid, väetised)
 • Põlevkiviõli ja -kemikaalide tootmine ja müük
 • Kosmeetika ja looduskosmeetika tootmine ja müük
 • Pesu- ja puhastuskemikaalide tootmine ja müük
 • Auto- ja kodukeemia tootmine ja müük
 • Ehituskeemiatoodete tootmine ja müük (värvid, lakid, liimid jne)
 • Polüuretaanvahtude tootmine ja müük
 • Keemiatooraine levitamine ja hulgimüük
 • Kemikaalide vedu
 • Õppe- teadus- ja arendustegevus loodusteaduste valdkonnas

Eesmärk

EKTL-i põhieesmärgiks on: Eesti keemiatööstuse arendamine, efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse ja ohutuse tõstmine.

Ja tööriistadeks on: osalemine õigusloomes ja huvikaitse tegevustes, koolitamine ning välisilma vahendamine.

Visioon ja missioon

Meie visiooniks on säästvale arengule pühendunud jätkusuutlik Eesti keemiatööstus, mis:

 • toodab ja kasutab kemikaale viisidel, mis minimiseerivad olulisi kahjulikke mõjusid inimtervisele ja keskkonnale;
 • saavutab ühiskonna usalduse keemia, keemiatoodete ja -tööstuse vastu;

sest keemia tagab inimestele elu kvaliteedi ning arenenud ja ekspordile suunatud keemiatööstus on riigi majanduse edukuse aluseks.

Meie missiooniks on olla keemiaga tegelevate ettevõtete tugistruktuur oma liikmete ühiste huvide esindamisel:

 • läbi üleskerkivate probleemide edastamise valitsusele ja avalikkusele;
 • kemikaali- ja keskkonnaohutuse pädevuse parendamisel läbi seadusloome, koolituste ning informatsiooni vahendamise;

tõstmaks Eesti keemiatööstuse ja -toodete konkurentsivõimet ning efektiivsust.