Projekti Fit for REACH poliitikasoovitused ja keskkonnaväidete kasutamine ettevõtete poolt

Reach

Balti Keskkonnafoorum kutsub teiste seas EKTLi osalema 30. septembril Tallinnas toimuval ümarlaua arutelul, kus tutvustatakse projekti Fit for REACH tegevuste tulemusel välja töötatud poliitikasoovitusi. Ürituse teine osa keskendub keskkonna- ehk roheväidete teemale.

Seekordne ümarlaua arutelu on jaotatud kaheks sessiooniks:

I sessioonis keskendutakse poliitikasoovitustele, mis tulenevad projekti Fit for REACH tegevuste töö tulemustest Eesti, Läti ja Leedu ettevõttetega. Sisukama arutelu loomiseks oleme saanud tutvumiseks projekti tulemuste ja poliitikasoovituste dokumendi - huvi korral saame seda liikmetega jagada . Arutelu viivad läbi Heli Nõmmsalu Balti Keskkonnafoorumist ja Juhan Ruut Hendrikson & Co-st.

II sessiooni teemaks on keskkonna- ehk roheväited:

Tutvustatakse Fit for REACH-is läbi viidud keskkonnaväidete uuringu tulemusi, kuidas ettevõtted edastavad keskkonnaalast teavet oma toodete kohta; antakse ülevaade ettevõtetele valminud juhendist „Keskkonnaväidete kasutamine: parima tava juhend“, räägitakse keskkonnaväidete kasutamisest ühe ettevõtte näitel ja soovitustest, kuidas ettevõtted võiksid keskkonnateemat kajastada.

Rohkem informatsiooni projektist LIFE Fit for REACH: SIIN

MTÜ Balti Keskkonnafoorum/Baltic Environmental Forum Estonia
Liimi 1-504, 10 621, Tallinn, Estonia
Tel: +372 6597 028
E-mail: sandra.oisalu@bef.ee
www.bef.ee