Aita toetada keemiaõpetajaid!

Pexels

Austatud Keemiatööstuse Liidu liige!

„Lae end“ haridusprogrammi toetajatega kutsutakse liituma uusi ettevõtteid, kes soovivad luua Eesti põhikoolides inspireerivat reaalainete õppekogemust ja panustada sellega meie riigi järgmiste kümnendite majanduskasvu. Alates 2024 aastast laieneb programm keemiavaldkonda.  

Reaalainete populariseerimiseks, õpetaja ameti tunnustamiseks ja füüsikatundide kaasahaaravaks muutmiseks töötasid 2022. aastal Enefit, ABB, LHV, Fermi Energia, Nordecon ja Metrosert koos partneritega Eesti Füüsika Seltsist, Praktikalist ja Videoõpsist välja programmi „Lae end“. 
 

Miks programm oluline on?  

Kõrge lisandväärtusega majandusvaldkonnad, nagu energeetika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), ehitus, tööstus jt ei saa toimida, kui pole vastava haridusega noorte järelkasvu. OSKA "Haridus ja teadus" raporti kohaselt on ülikoolides vastuvõetute osakaal tehnika, tootmise, tehnoloogia ja ehituse õppekavadel langenud viie aastaga 25 protsenti. Aga suur osa Eesti riigis loodavatest väärtustest sünnibki just nende erialade toel. 

Inseneride põud ei alga ülikoolide sisseastumiskatsetel, vaid põhikoolis. Olukorras, kus paljudes koolides reaal- või loodusainete õpetaja puudub või pole motiveeritud, ei saa ka eeldada, et noored soovivad oma tuleviku tehniliste erialadega siduda. Kahe aasta jooksul on programmi läbinud 20 õpetajat üle Eesti ning programm on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tiitli „Aasta Hariduse sõber 2023“.  
 
 
Lae End 2022 ja 2023 mõju   

Ägedad füüsikaõpetajad on Eestis olemas, kuid nende käe all on õnn õppida vaid vähestel õpilastel. Koos „Lae end“ programmi valitud füüsikaõpetajate ja haridusvaldkonna ekspertidega suutsime parima füüsika õppepraktika teha kättesaadavaks kõikidele põhikooli õpilastele. Valmisid 46 Videoõpsi õppevideot, mis katavad kogu põhikooli füüsika õppeprogrammi. Videod toetavad õpetajaid koolides ning noori iseseisval õppel ja neid on praeguseks vaadatud juba üle 35 000 korra. Praktikali õppekogumid on jõudnud rohkem kui 140 Eesti kooli ja nende abil õpib füüsikat enam kui 8600 õpilast. 
 
Programmi läbinud õpetajad kinnitavad, et nende motivatsiooni, enesekindluse ja loovuse tase on tõusnud pärast programmi läbimist. Tänu programmile on nüüd nende õpetajate koolides olemas kaasaegsed õppekomplekid ja motiveeritud õpetajad, kes kasutavad kaasahaaravad õppemeetodid ja praktilisi näited füüsikatundide läbi viimiseks.  

Saime kinnituse, et ägedad füüsikaõpetajad on olemas, kuid nende käe all on õnn õppida vaid vähestel õpilastel.    

  

Lae End 2024-2028 

Uuel aastal mõtleme suurelt, kuid tegutseme sammhaaval. Füüsikaõpetajaid on endiselt puudu pooltes Eesti koolides ja me ei saa veel uhkusega öelda, et füüsikatunnid panevad põhikooli õpilaste silmad särama, kuid õpetajate puuduse probleem esineb ka keemiavaldkonnas.  

Alates 2024. aastast laieneb  haridusprogramm ka keemia valdkonda võttes programmi 10 põhikooli füüsika- ja 10 põhikooli keemiaõpetajat. Nii loome kooliõpilaste teadmiste tugeva vundamendi reaalteadustes ja loodusteadustes, mille põhjal nad saavad edaspidi tunda ennast kindlana valides edaspidiseks õppimiseks reaalteaduste valdkonda. Nende probleemide lahendamiseks plaanime järgmisi tegevusi: 

  • Kaasame programmi uusi füüsika- ja keemiaõpetajaid – tunnustame ja tõstame Eesti ühiskonnas esile tänaseid õpetavaid pedagooge    
  • Viime koostöös füüsika- ja keemiaõpetajatega ning haridusuuendajatega parima õppekogemuse Eesti koolidesse – arendame koolitusprogrammi ja töötame välja mõju mõõtmise metoodikat 
  • Suurendame noorte huvi reaalteaduste vastu ja julgustame neid siduma oma tulevikku reaalteadustega seotud valdkondadega jätkates sel aastal Videoõpsi õppevideote loomist 7. klassiloodusõpetuse teemal.  
  • Jätkame õpetaja ameti mainekujundamist meedias. 2022-2023. aastal kajastati meedias programmi üle 250 korra. Kajastuste pinnalt on saanud tõuke avalik diskussioon õpetajate palkade tõstmise, inseneeriaõppe populariseerimise ja põhikoolis füüsikaõppe põnevamaks muutmise teemal. 

Järgmistel aastatel on meil plaanis laiendada programmi ka matermaatika valdkonda, sest matemaatika on alus teiste reaalteaduste mõistmiseks ja huvi loomiseks. 

 

Mida toetajana saate ja kuidas saate projekti panustada? 

Ootame liituma, kui Teid kõnetab inseneride puudus ja hariduse toetamine, olete huvitatud ja avatud jätkusuutlikule koostööle ning valmis panustama vähemalt kolm aastat. Toetajalt ootame rahalist panust. 

Programmi toetaja saab:  

  • toetaja tiitli; 
  • kaasa rääkida programmi arengus;  
  • logo kasutust kõikides materjalides;  
  • mainitud meediakajastustes ja Teie kõneisiku kajastamise meedias, samuti meedias kaasarääkimine õpetajate ja inseneride järelkasvu teemal.  

 

Kutsume ka Teid panustama haridusse ja teaduspõhisesse ühiskonda. Koostöös saame õpetajatele ja koolidele toeks olla, et motiveerida noori leidma väljakutseid reaalainete õppimises ja karjääri ehitamisel tehnikavaldkonnas. Tänu teie abile saame alates 2025. aastast suurendada oma programmis osalejate arvu, laiendada õppesuundi ja kiiremini saavutada seatud eesmärgid.

 

Hariduselamusi soovides,

Valentina Moskaljova

Lae End programmijuht ja toetustegevuste projektijuht

Eesti Energia AS | valentina.moskaljova@energia.ee