Avatud on KIKi ringmajanduse programmi II voor

Pexels

Ringmajanduse programmi 2023. aasta II taotlusvoor on avatud ning taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. jaanuaril 2024 kell 17.00. 

  • Taotlemise ja toetatavate tegevuste kohta leiad rohkem infot siit.
  • Taotlusvooru tingimusi tutvustav esitlus on leitav siit.

Projektide elluviimisega seotud info leiad siit.

Käimasoleva vooru puhul saavad ettevõtted taotleda toetust näiteks:

  • Euroopa Liidu ökomärgiste taotlemiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta 
  • Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) ja mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide nagu roheline kontor ja roheline kool rakendamiseks.

Taust

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist, ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.

Ringmajanduse programmi taotlusvoorud toimuvad igal aastal. Toetatavad tegevused ja taotlemise tingimused avaldame kodulehel taotlusvooru avamisel.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.