EKTL kohtus Terviseameti esindajatega seoses etanooli võimaliku reproduktiivtoksilisuse klassifikatsiooniga

Pexels

EKTL edastas Terviseametile olulise kirja, mis käsitleb etanooli kui biotsiidse toimeaine käimasolevat hindamist ning sellest tulenevaid olulisi ja ebaproportsionaalseid poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi, mis võivad kaasneda Eestis ja Euroopas, kui Kreeka (kes tegutseb biotsiidiprotsessi juhtiva ametiasutusena) ettepanekul lepitakse kokku etanooli KMR-klassifikatsioonis, mis põhineb inimtarbimise andmetel ega ole sellisena seotud konkreetsete biotsiidsete kasutusaladega.

Kutsume ametiasutusi üles:

(a) lahutama etanooli ohuklassifikatsiooni käimasolevast riskihindamise protsessist biotsiidimääruse raames ja

(b) peatama arutelude võimalikku eskaleerumist, kuivõrd on märkimisväärne oht liikuda veelgi rangemale KMR 1 ohuklassifikatsioonile, kui aluseks võetakse inimtarbimisel põhinevad andmed. 

EKTL kohtus 10.05.24 Tervisemeti kemikaaliohutuse osakonnaga, et kirjas toodud seisukohti selgitada. Soovime arutelu, kuidas biotsiidi hindamist saab jätkata tavapärase riskihindamisena, ilma et see avaldaks kaskaadefekti etanooli peamistele ja strateegilistele kasutusviisidele kogu ühiskonnas ja majanduses, mis tooks kaasa absurdsed stsenaariumid, nagu etanooli kasutamise piiramine haiglates desinfitseerimisvahendina, selle keelamine desinfitseerimisvahendina toiduainete tootmisel või masinate puhastamisel ja desinfitseerimisel, mõju majapidamises kasutatavatele puhastusvahenditele ja kosmeetikatoodetele või isegi vajaduse kanda baarides ja restoranides alkoholi serveerimiseks isikukaitsevahendeid, kui nimetada vaid mõnda. Etanool on erakordne juhtum ja seda tuleks sellisena käsitleda.

Teema olulisust silmas pidades pööratakse sellele laiapõhjalist tähelepanu ka Euroopas ning edastatud seisukohtade taga seisavad väga paljude erinevate tööstusharude ühendused nii Eesti kui ka Euroopa tasandil: A.I.S.E (Rahvusvaheline seepide, pesuvahendite ja hooldustoodete assotsiatsioon), ASD konsortsiumi, Cosmetics Europe (kosmeetika- ja isikliku hügieenitööstuse Euroopa Kaubandusliit), ePURE (Euroopa taastuva etanoolitööstuse liit), FoodDrinkEurope (Euroopa toidu- ja joogitööstuse liit), iEthanol (Euroopa tööstusliku ja joogitööstuse etanooli assotsiatsioon) ja IFRA (Rahvusvaheline Lõhnaainete Assotsiatsioon)