IFRA esines Euroopa Parlamendi liikmetele looduslike lõhnaainete koostisosade seminaril

IFRA

Jagame alljärgnevalt IFRA pressiteadet:

Brüssel, 12. aprill 2023 – Lõhnaainete väärtusahela ja Rahvusvahelise Lõhnaainete Assotsiatsiooni (IFRA) esindajad osalesid 11. aprillil Euroopa Parlamendis olulisel seminaril, mis käsitles ELi kemikaale käsitlevate õigusaktide muudatuste mõju looduslike lõhnaainete koostisosadele.

Lõhnasektori sidusrühmadel ja poliitikakujundajatel oli üritusel võimalus arutada, kuidas ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määruse ning REACH-määruse muudatused lõhnaainete väärtusahelat mõjutavad.

"IFRA prioriteediks on alati olnud lõhnaainete ohutu ja säästva kasutamise edendamine," ütles IFRA president Martina Bianchini. "Lõhnastatud toodete meeldimine tarbijatele sõltub kindlusest neid tooteid ohutult kasutada."

Euroopa Komisjon vaatab osana oma rohelisest kokkuleppest läbi ELi kemikaale käsitlevad õigusaktid ja see mõjutab laiemat lõhnaainete väärtusahelat – eriti looduslike kompleksainete (NCS: natural complex substances) puhul, mis võivad sisaldada sadu erinevaid koostisosi.

„Tänane väljakutse seisneb selles, et komisjoni praegune lähenemisviis püüab muuta NCS-i klassifitseerimise viisi,” ütles Catherine Gadras, IFRA NCS-i komitee esimees ja Roberteti tooteohutuse ja regulatiivküsimuste tegevdirektor. „Lühidalt öeldes ei ole NCS mitte tahtlikud segud, vaid ained." Seetõttu, kui NCS-i kui terviku kohta on kättesaadavad usaldusväärsed katseandmed, peaks NCS-i klassifikatsioon põhinema neil andmetel, mitte ainult üksikute koostisosade andmetel. Lisaks peaks üleminek üksikute ainete klassifitseerimiselt ainerühmade kaupa klassifitseerimisele järgima selget metoodikat koos kindlate, asjakohaste ja läbipaistvate kriteeriumidega.

„Need CLP-määruse muudatused ja kaasnevad mõjud seotud õigusaktidele, nagu REACH või ELi kosmeetikatoodete määrus, seavad ohtu kogu lõhnaainete väärtusahela,” lisas proua Gadras. „Lõhnaainete koostisosade tootmine ja lõhnade loomine on osa Euroopa sügavast kultuuripärandist ning aitab maaelu ja piirkondliku arengu, innovatsiooni ja oskuste kaudu kaasa Euroopa õitsengule. Need on uhked saavutused, mida tuleb proportsionaalse reguleeriva raamistiku kaudu säilitada."

IFRA esitas oma seisukohad sellel seminaril, mille korraldasid ja võõrustasid parlamendiliikmed Clara Aguilera, Asim Ademov ja Irène Tolleret, näidates üles fraktsioonidevahelist huvi selle võtmeküsimuse vastu. Assotsiatsiooniga liitusid esindajad IFRA liikmetest ja partneritest kogu lõhna väärtusahelas.