Juhend kosmeetikatööstusele täiendavate allergeenide pakendile märkimiseks

Pexels

Cosmetics Europe (CE) koostas ja avaldas novembris 2023 juhenddokumendi EL-i allergeenide märgistamise nõuete arengu kohta, et toetada ettevõtteid kosmeetikatoodetel 80+ allergeeni märgistamise uue regulatsiooni rakendamise osas.

Selle juhenddokumendi põhieesmärk on aidata ettevõtetel mõista ja õigesti tõlgendada lõhnaainete allergeenide märgistamise nõudeid ning kohandada oma seniseid praktikaid, et tagada jätkuv vastavus regulatsioonile. Lisaks väga üksikasjalikele selgitustele uute nõuete täitmise kohta on dokumendis ka tabel praktiliste juhtumiuuringutega ja osa, mis kirjeldab 80+ lõhnaaine allergeeni märgistamise rahvusvahelist mõju.

Lisaks paluti CE-l korraldada ülemaailmsetele võimudele teavituskampaania.

Eesmärk oli edastada teistele riikidele ELi uued märgistamisnõuded ja taotleda minimaalset halduskoormust seoses muudatusega (uuesti teavitamise, ümberregistreerimise vältimine). Eelkõige juhiti tähelepanu:
• Rakendamise ajakava ja miks üleminekuperioode vaja on.
• Asjaolu, et need täiendavalt märgistatud ained olid tootes juba olemas ja allergeenide loetelu laiendamine ei tähenda koostise muutmist.
• Kõnealused ained on märgistatud tunnustatud INCI nimetustega.

 

Lisaks annab CE kosmeetikatootjate käsutusse üldise kirja „keda see puudutada võib”, mida ettevõtted saavad oma tarneahelas kasutada, kui see on vajalik, et selgitada muudatuse tausta ja sisu oma ekspordiriikide partneritele. 


Loodame, et need dokumendid on kasulikud kosmeetika ettevõtete välisturgudel tegutsemiseks.