Kemikaalistrateegia jätkusuutlikkuse heaks: viimased arengud

Pexels

Mitmed keemiatööstuse harud on CEFIC juhtimisel pöördunud Ursula von der Leyeni poole üleskutsega, et jätkusuutlikkuse kemikaalistrateegia väljatöötamine ei tohiks viia REACH õigusakti (täieliku) uuesti avamiseni.

Struktureeritud dialoogi hõlbustamiseks komisjoni, liikmesriikide, Euroopa Parlamendi esindajate ning tööstuse, all-kasutajate, tarbijaorganisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide ekspertide vahel julgustatakse  uue platvormi loomist. Eesmärk on uurida, kuidas saaks vajaduse korral õiguslikku raamistikku kohandada, ilma et kemikaalide  väärtusahelad oleks märkimisväärselt häiritud. Keskenduda tuleks järgmisele 5 valdkonnale:

1. Ohutud ja säästvad kemikaalilahendused;

2. Regulatiivse tõhususe parandamine programmiga „üks aine, üks hinnang”;

3. ELi kemikaale käsitlevate õigusaktide lihtsustamine;

4. Ringmajanduse võimaldamine - ohutud ringlussevõetud materjalid

5. REACH-i ja muude kemikaale käsitlevate õigusaktide parem rakendamine ja jõustamine.

Selle põhjal, mida kuuleme, on jätkusuutlikkuse kemikaalistrateegia väljaandmine Euroopa Komisjoni jaoks esmatähtis ning komisjoni erinevate talituste vahel on dialoog alanud (talitustevaheline konsultatsioon), et tagada septembris avaldamise ajakava.

Varasemalt toimus Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon: Roadmap on the Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). Kemikaalid – kestlikkust toetav strateegia (mürgivaba keskkond ELis)

Sellele konsultatsioonile sai vastata kuni 20. juunini ning võimalust kasutas üle 400 organisatsiooni - lisame käesolevale artiklile EKTLi ja CEFIC vastused kõnealusele konsultatsioonile.

Jätkusuutlikkuse tagamise kemikaalide strateegia peab kasutama Euroopa keemiatööstuse tohutut potentsiaali ja saavutama Euroopa roheplaani eesmärgid.