Kutse partnerpäevale

Keskkonnaministeeriumi uks

Keskkonnaministeerium kutsub osalema partnerpäeval, kus tutvustab käesoleva aasta prioriteete ja räägib planeeritud tegevustest.

Partnerpäev toimub 14. veebruaril 2018 kell 11.00-14.45 Keskkonnaministeeriumis. Päeva alguses tutvustab keskkonnaminister selle aasta olulisemaid prioriteete ning seejärel saavad kõik osaleda erinevates töötubades, kus antakse iga valdkonna kohta põhjalikum ülevaade.

Päevakava:

  • 11.00 - 11.20 keskkonnaminister Siim Kiisleri tervitus ja lühiülevaade keskkonnaministeeriumi 2018. aasta plaanidest
  • 11.20 - 11.30 töötubade tutvustus
  • 11.30 - 13.00 töötoad

jäätmed ja ringmajandus – – jäätmete ringlussevõtt, jäätmeseaduse eelnõu, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, ringmajanduse strateegia

maapõueteemad – ehitusmaavarade varustuskindlus, maapõuepoliitika järgsed tegevused (teadlikkuse tõstmine, uuringute kava, baaskaardistamise kava, koostöö MKM ja Geoloogiateenistusega)

metsandus ja looduskaitse – metsanduse arengukava koostamise protsess ja osapoolte ootused

kalandus – kalapüügivõimalused aastal 2018, paisud

vesi ja meri - veeseadus, ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus, Läänemere ja Eesti mereala seisund, ballastvee konventsioon, Tallinna laht ja lahe rannaala reostuse ohjamine

  • 13.00 – 13.45 buffee lõuna
  • 13.45 – 14.45 – kokkuvõtted

Kõigil on võimalik osaleda vabalt valitud töötubades, kus Teie küsimustele vastavad nii töötoa juhid kui ka spetsialistid. Kui Teil on lisaküsimusi ja/või teemasid, millest soovite vestelda, siis andke nendest teada koos registreerumisega. Lisaks palutakse märkida, millises töötoas soovite osaleda.

Oma tulekust palutakse teatada hiljemalt 09. veebruariks 2018 e-posti aadressil kairi.toiger@envir.ee.