Toimus EKTL koosolek seoses ohtlike kemikaalide arvestuse korra võimaliku muutmisega

Pexels

Kemikaaliohutuse Komisjoni koosolekul andis SoM muuhulgas teada, et on kavandamas muudatusi seoses ohtlike kemikaalide üle arvestuse pidamist käsitleva määrusega. Varasemalt oleme aastaid juhtinud tähelepanu, mis puudutavad probleeme selle määruse nõuete täitmisel - nt künniskoguste puudumine ja andmete esitamise keerukus segude puhul. 

Muudatuste osas ongi ministeeriumil plaanis alustada esmajärjekorras künniskoguste temaatikast ning sellega seoses moodustatakse töörühm, kuhu on palutud osalema ka EKTLi esindajad. Sellega seoses otsustas Liit korraldada oma liikmetele koosoleku, et tutvustada SoMi esialgseid kavatsusi ning selgitada välja, milline oleks parim tööstuse esindatus nimetatud töögrupis. 

Koosolek toimus 21.03.2023 Teamsi vahendusel ning selles arutelus osales kümmekond ettevõtet. Koosoleku materjalid ja otsused leiab meie siseveebist: SIIT