Tööinspektsiooni sihtkontrollid töökeskkondades, kus esineb kokkupuude kantserogeenidega

Pexels

Tööinspektsioon andis teada, et suurendamaks teadlikkust kantserogeenidest töökeskkonnas, viivad nad jaanuaris-veebruaris läbi sihtkontrolli ettevõtetes, kus esineb kokkupuude kantserogeenidega ning seeläbi on oht töötaja ohutusele ja tervisele. 

Tööinspektsiooni teadaanne sisaldab olulist teavet kantserogeenidega kokkupuutuvate töökeskkondade kohta ning selgitab, kuidas tagada ohutu ja tervist säästev töökeskkond. Märgukirjas rõhutatakse tööandja rolli töökeskkonna ohutuse tagamisel ning Tööinspektsiooni rolli nõustamisel ja järelevalvel. Lisaks antakse ülevaade sihtkontrolli eesmärkidest ja võimalustest ning pakutakse praktilisi näpunäiteid ohutu töökeskkonna loomiseks.

Ettevõtte kontrollist teavitatakse ette ning sihtkontrolli käigus külastatakse ettevõtteid, kus ettevõtte tegevusvaldkonnast nähtuvalt on töökeskkonnas võimalik kokkupuude
kantserogeenidega.

Tuletame ka meelde, et tööandjal on võimalus kutsuda oma ettevõttesse Tööinspektsiooni konsultant, kes annab nõu, kuidas luua ohutu ja töötaja tervist hoidev töökeskkond. Konsultatsiooni eesmärgiks on pakkuda lahendusi ja ettepanekuid, mida tööandja saaks rakendada ohutuma töökeskkonna loomiseks. Teenus on tööandjale
tasuta. Konsultandi saate ettevõttesse kutsuda, kirjutades sellesisuline soov aadressile ti@ti.ee.

Kasulikke näpunäiteid, huvitavat lugemist ja uuemat infot tööelu kohta leiab lugemiseks portaalist Tööelu.ee.

Lisaks on Tööinspektsioon teada andnud, et terve aasta pööratakse oma kontrollides tähelepanu ka isikukaitsevahendite väljastamisele ja kasutamisele ning esmaabi korraldusele. Kontrollide eesmärk on ennetada tööõnnetusi, mille põhjuseks on isikukaitsevahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine ning suurendada töötajate teadlikkust ja seeläbi aidata luua turvaline töökeskkond. Ühtlasi soovime välja selgitada, kas tööandja on taganud töötajatele vajaliku esmaabi töökohal. Kontrollitavate ettevõtete tegevusvaldkond ei ole määratletud, seega võib tööinspektor külastada erineva sektori ettevõtteid täpset aega ning kohta ette teatamata.

Vt täpsemalt SIIT