Kestlik keemiatööstus

Keemiatööstusel on head eeldused suutmaks toime tulla jätkusuutlikkuse väljakutsetega, võttes arvesse selle sektori:

  • Tõendatud kogemustepagasit innovatsioonivaldkonnas,
  • sügavat integratsiooni tarne- ja väärtusahelates,
  • ülemaailmset kohalolekut ja
  • saavutusi ohutute ja keskkonnahoidlike tegutsemisviiside edendamisel  Hoolime ja Vastutame ning Ettevõtte Sotsiaalse Vastutuse programmide rakendamise kaudu.

2012. aastal avaldas Euroopa keemiatööstus oma esimese jätkusuutlikkuse aruande, milles kirjeldati, et sektori visiooniks on võtta võtmeroll tagamaks, et  2050. aastaks üle 9 miljardi inimese elab hästi meie planeedi olemasolevate ressursside raames.

Kokkuvõttes on jätkusuutlikkus n.ö katuskontseptsioon, mille poole püüdleme igas tegevuses – lähemalt ja otseselt on sellega seotud ringmajanduse põhimõtted, energia- ja ressursitõhususe meetmed ning hoolime ja vastutame (aga ka CSR) programmide rakendamine. Kaudselt puutuvad aga asjasse kõik peamised tegevusvaldkonnad: töötajate ohutus ja tervishoid, kemikaali- ja tooteohutus; protsessiohutus; keskkonnakaitse; logistika; teadusarendus ja innovatsioon; majandus ja konkurentsivõime, suhted ja koostöö avalikkuse ja pädevate asutustega jne

Keemiatööstusel lasub väga suur vastutus, sest ühiskond ootab üha keskkonnasõbralikemaid ja tervislikumaid tooteid, materjale, protsesse ja lahendusi ning seejuures pole lubatud teha kompromisse toodete kvaliteedi ega inimeste tervise, ohutuse ja elustiili arvelt. Selle saavutamiseks vajab keemiatööstus haritud tööjõudu, toetavat majandus- ning stabiilset õigusruumi.