19 ühenduse pöördumine Keskkonnakomisjoni poole seoses jäätmeseaduse eelnõuga

Pexels

Kaubandus-Tööstuskoja eestvedamisel pöördusid 19 organisatsiooni (s.h EKTL) 16. novembril 2018 keskkonnakomisjoni poole seoses keskkonnaministeeriumi poolt esitatud jäätmeseaduse eelnõu muudatusettepanekuga nr 61, mille kohaselt peavad pakendiorganisatsioonid tagama pakendijäätmete tasuta äraveo ja käitlemise jäätmevaldajate juurest (eramajad, korteriühistud, juriidilised isikud, kes ei ole pakendiettevõtjad).

Ühispöördumisega liitunud organisatsioonid (pakendiettevõtjate esindusorganisatsioonid, korteriühistute liit, pakendiorganisatsioon) leiavad, et keskkonnaministeeriumi muudatusettepanek ei ole kõige mõistlikum ja kuluefektiivsem lahendus olmejäätmete ringlussevõtu suurendamiseks. Ühispöördumises tehakse keskkonnakomisjonile ettepanek jätta keskkonnaministeeriumi muudatusettepanek nr 61 jäätmeseaduse eelnõusse lisamata.

Pöördumises soovitatakse Keskkonnaministeeriumil luua laiapõhjaline töögrupp, et koos erinevate jäätmevaldkonna osapoolte esindajatega otsida Eesti jaoks kõige sobivam lahendus olmejäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu suurendamiseks. Ühispöördumisega liitunud organisatsioonid kinnitavad, et on valmis selles protsessis osalema.

19 organisatsiooni ühispöördumisega saab tutvuda lisatud dokumendis.