Antwerpeni deklaratsioonil on 1000 allkirja

Cefic

Pressiteade; Brüssel, 11. aprill 2024.     

Juba 1 000 organisatsiooni on ühinenud pöördumisega ELi liidrite poole toetada Euroopa Tööstuskokkuleppe raames Euroopasse investeerimist 

Antwerpeni deklaratsiooni üleskutsele, sõlmida Euroopa Tööstuskokkulepe, on toetus märkimisväärselt kasvanud ning ajaloolise ühtsuse avaldus on jõudnud juba 1 000 toetajani. Ühinenud on ettevõtete juhid, ettevõtlusorganisatsioonid ja ametiühingud, kes esindavad 25 sektorit üle Euroopa. Eestis on üleskutsega liitunud Eesti Keemiatööstuse Liit, kuhu kuulub üle 55 liikme kümnest erivaldkonnast.

Esmakordselt esitlesid Antwerpeni deklaratsiooni 73 tööstusharu juhti 20. veebruaril toimunud  Euroopa tööstuse tippkohtumisel Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ja Belgia peaministrile Alexander De Croole. Allkirjade kiire kasv deklaratsioonile rõhutab tungivat vajadust kooskõlastatud tegevuse järele, et seista silmitsi enneolematute majanduslike väljakutsetega.

CEFIC, Euroopa Keemiatööstuse Assotsiatsiooni peadirektor Marco Mensink rõhutas olukorra kiireloomulisust: „Euroopa tulevikku loob tööstus. Ühine ja terviklik Euroopa lähenemisviis Tööstuskokkuleppele on hädavajalik. Täna on 1 000 organisatsiooni ühinenud tugeva üleskutsega Euroopa Tööstuskokkuleppe loomiseks, et ellu viia Rohelist kokkulepet, tagada tööstuse globaalne konkurentsivõime ja säilitada Euroopa töötajate jaoks kõrgekvaliteetsed töökohad Euroopas. Kutsume ELi juhte tungivalt üles lisama meie üleskutse uude ELi strateegilisse tegevuskavasse ja järgmise viie aasta poliitikasse ning integreerima tööstuskokkulepet uude Euroopa Komisjoni struktuuri, eelarvesse ja raamistikku.“

Euroopa Ülemkogu järgmisel nädalal, Konkurentsivõime Nõukogu mais, Letta ja Draghi raportid, Puhta Ülemineku Dialoogid ja Antwerpeni deklaratsioon koonduvad Euroopa tööstuse jaoks ajaloolisel hetkel.

Antwerpeni deklaratsioon toimib äratuskellana Euroopa otsustajatele, sätestades laialdaselt kokkulepitud kümnest põhipunktist koosneva raamistiku, milles rõhutatakse vajadust tegeleda kõrgete energiahindadega, luua ühine Euroopa infrastruktuur, tagada toorainega varustatus, edendada arukamat innovatsiooni ja ergutada nõudlust jätkusuutlike toodete järele. Deklaratsioonis toetatakse ka tugevat tehnoloogiainvesteeringute raamistikku ning nõutakse ühtse turu võimendamist, et tagada ettevõtete jäämine Euroopasse.

Antwerpeni deklaratsioon Euroopa Tööstuskokkuleppe toetuseks on nüüd avatud ka üksikisikutele, kes soovivad oma poolehoidu avaldada.

Lisateabe saamiseks ja liitumiseks kasvava toetajaskonnaga koalitsiooniga külastage veebilehte:

antwerp-declaration.eu 

Cefic

Lisainfo ja kommentaarid:

Hallar Meybaum

tegevdirektor

Eesti Keemiatööstuse Liit

hallar@keemia.ee

+372516 9925