Avalik konsultatsioon ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse (CLP-määruse) sihipärase läbivaatamise kohta

pexels

Konsultatsiooni eesmärk on koguda mitmesuguste sidusrühmade ja üksikisikute arvamusi CLP-määruse (määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) läbivaatamise kohta. CLP-määruse läbivaatamisest teatati kestlikkust toetavas kemikaalistrateegias, mis võeti vastu 14. oktoobril 2020. Selle sihipärase läbivaatamise kaudu soovitakse parandada kemikaalide ohutut kasutamist ELis ja lihtsustada kehtivaid CLP-määruse eeskirju.

Ootadakse seisukohti üksikisikutelt, teadlastelt, ettevõtjatelt, sh väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, tööstussektorilt, tööstusühendustelt ja kutseorganisatsioonidelt, valitsus- ja valitsusvälistelt organisatsioonidelt (rahvusvahelised, Euroopa tasandil tegutsevad, riigisisesed või kohalikud), sotsiaalpartneritelt ning sotsiaalvaldkonnas tegutsejatelt. Küsimustiku täitmisega saate osaleda avalikus konsultatsioonis iseenda või organisatsiooni/asutuse nimel. Ka registreeritud sidusrühmade organisatsioonid võivad esitada oma seisukoha.

Sotsiaalministeerium koondab erinevatelt osapooltelt saabunud vastustest ühtse Eesti seisukoha, vastuseid ühtse seisukoha koostamiseks ootame 08.10.

Lisainfo ja link küsimustikule SIIN.

Lisadokumentides CLP mõjuanalüüsi kava ja küsimustik pdf failina.