BEF ümarlaua arutelu "Kemikaalide riskijuhtimine ettevõtetes"

Pexels

Balti Keskkonnafoorum kutsus teiste seas EKTLi osalema ümarlaua arutelul „Kemikaalide riskijuhtimine ettevõtetes – kuidas neid toetada?“, mis on suunatud kemikaaliohutuse valdkonnaga kokku puutuvatele erinevate ministeeriumite ja järelevalveasutuste spetsialistele ning kuhu kaasatakse ka tööstusliite ja ettevõtteid. Arutelu eesmärk on rääkida kemikaalide riskijuhtimissüsteemi rakendamisest Eesti ettevõtetes  – miks on see keeruline ja kuidas peaks seda soodustama.

Aeg ja koht:

12. juuni 2024

Park Inn by Radisson Central

Taust:

ELi õigusaktid (sh REACH  määrus) seavad ettevõtetele erinevad kemikaaliohutuse nõueded, aga kogemus näitab, et ettevõtted ei pruugi nendest erinevatest nõuetest teadlikud olla või neil ei ole vahendeid ega pädevust nende rakendamiseks. Kemikaaliohutus kui ärimudel ja konkurentsieelis ei ole veel olnud veenev argument kemikaalide riskijuhtimise parandamiseks. Süsteemne kemikaalide riskijuhtimine on probleemide, võimalike nõuetele mittevastavuste ja nendega seotud meetmete, sealhulgas asendamisvajaduste kindlakstegemiseks ülioluline. Sellised süsteemid peavad olema lihtsad, arusaadavad ja VKEdele mõistlike jõupingutustega rakendatavad.

Aruteluteemad:

  • Lühiülevaade projektist LIFE projektist „Kemikaalidega seotud riskide juhtimine ja alternatiivide hindamine: vahendid ja parimad tavad ringluse toetamiseks, jätkusuutlikumate toodete loomiseks ja kahetsusväärse asendamise vältimiseks" (LIFE FitForREACH-2)“ ja selle raames väljatöötavatest materjalidest ettevõtetele
  • Ministeeriumite ja järelvalveasutustega läbiviidud kemikaalide-alase hetkeseisu kaardistamise intervjuude kokkuvõte
  • Projekti töö ettevõtetega (sh ülevaade partnerettevõtetest)
  • Jäätmed, ohtlikud ained ja ringmajandus – millised on kitsaskohad?

 

Lisainfo:

Rohkem informatsiooni projektist: fitreach.eu/et.