Cefic avaldas 2021. aasta Euroopa keemiatööstuse faktid ja arvandmed

Pexels

Keemiatööstus on Euroopa majanduse oluline osa ja selle innovaatilised lahendused on hädavajalikud madala süsinikusisaldusega ja ringmajanduse tagamiseks nii Euroopas kui ka väljaspool selle piire.

Euroopa Komisjon on tunnustanud keemiatööstust selle „hädavajaliku” rolli eest, mis aitab ühiskonnal saavutada uusi Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke. Cefic on selgelt väljendanud  tööstuse toetust rohelisele kokkuleppele ja Euroopa püüdlust muuta 2050. aastaks kliima neutraalseks.

See üleminek toob endaga kaasa suuri väljakutseid, kuid pakub ka rea ​​võimalusi tööstusele. Euroopa peab näitama oma juhtpositsiooni uute konkurentsivõimeliste tehnoloogiate uuendamisel ja kasutuselevõtul kliimaneutraalse ja digitaalse ülemineku saavutamiseks. Ükskõik, kas see on päikesepaneelide, tuuleturbiinide, akude, hoone soojustuse, ravimite või  paljude muude pakutavate lahenduste läbi. Igal juhul saab Euroopa keemiatööstus välja paista ja areneda innovatsioonipõhise panuse andmisel rohelisele kokkuleppele. Nii saab tagada ka jätkusuutliku majanduskasvu ning uute töökohtade edendamise ja püsimise Euroopas.

Kuid peame tegema koostööd Euroopa poliitikakujundajate ja valitsustega, et luua õiged raamtingimused, mis hoiaksid selle ülemineku ajal konkurentsivõime selgelt fookuses.

Toetava, võimaldava ja tulevikku suunatud poliitilise raamistikuga, alustades ELi tööstusstrateegiast, mis võimaldab tööstusel saavutada ELi rohelist pakkumist, võib meie tööstus mängida suurt rolli Euroopa ja selle inimeste paremaks jätkusuutlikuks tulevikuks.

Cefic avaldas faktilehe, milles on välja toodud Euroopa keemiatööstuse faktid ja arvandmed võrdluses maailma suurimate keemiatööstustega. Faktilehega saab tutvuda allolevas dokumendis.