CLP-määruse VIII lisa koolitus 03.05.19

Pexels

Lugupeetud ohtlike segude tootjad ja tarnijad. 

Seoses muutuvate nõuetega mürgistusteabekeskustele edastatavate andmete osas, korraldab EKTL oma liikmetele vastava koolituse. 

CLP-määruse artikkel 45 (määrus (EÜ) nr 1272/2008) nõudis, et ELi liikmesriigid määraksid asutuse, mis saaks teavet ohtlike segude koostise kohta, et võimaldada meditsiiniliste meetmete väljatöötamist. Ühtlustatud teabenõuete puudumine on toonud kaasa märkimisväärsed erinevused liikmesriikide teavitussüsteemides, andmevormingutes ja teabevajadustes. See mitmekesisus on toonud kaasa vastuolusid meditsiinipersonalile kättesaadavas teabes mürgistuse või juhusliku kokkupuute juhtumite korral. CLP-määruse VIII lisa (määrus (EL) nr 2017/542) eesmärk on kõrvaldada need vastuolud ja ühtlustada vormi ja sisu poolest eri liikmesriikides hädaolukordadele reageerimise alast teavet.

Eesti Keemiatööstuse Liit korraldab 03. mail koolituse Hotell SUSI Marta seminari ruumis algusega kell 10.00. Koolitaja on Kärt Kasak, meie kemikaaliohutuse- ja keskkonnanõunik.

Koolitus hõlmab seda, mida peate teadma, et teavitada oma ohtlikest segudest. Selgitame, mida peate samm-sammult tegema, et oma teavitusi ette valmistada ja esitada. Kes peab teavitama? Millised on teabenõuded? Mis on UFI? Kuhu oma andmed edastada? Saate vastused neile ja paljudele teistele küsimustele.

Koolituse esialgne päevakord lisatud. Ootame tagasisidet ettekandeks Mürgistusteabekeskuselt.

Ajakava:

  • I pool 10.00 -12.00
  • Lõuna Susis 12.00-13.00
  • II pool 13.00 -15.00

Palun hakake registreerima, sest ruum üle 25 ei mahuta.