CSSi mõjude majanduslik analüüs keemiatööstusele Ricardo uuringu põhjal

Pexels

Tööstusharu juhid tegid 2021. aasta lõpus Euroopa Komisjonile tungiva üleskutse teha koostööd, et töötada välja ELi keemiatööstuse üleminekutee, et toetada ELi rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks vajalikke suuri investeeringuid. See üleskutse avaldas Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (Cefic) esimesed uuringud, mille viis läbi sõltumatu majandusuuringute konsultatsioonifirma Ricardo Energy & Environment ja milles käsitleti ELi säästva kemikaalistrateegia (CSS) mõju ettevõtlusele. Rohkem kui 100 Euroopa keemiaettevõtte andmeid kasutatakse sisendina Euroopa Komisjoni mõjuhinnangutes, mis käsitlevad klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrust (CLP) ja REACH-määrust, mis on ELi kemikaalidealaste õigusaktide kesksed osad.

Ceficu president Martin Brudermuller: "Selle uuringu tulemused näitavad, et on olemas võimalus kogu tööstusharu hõlmavaks asendamiseks, et saavutada säästva kemikaalistrateegia eesmärgid. Sellegi poolest on suur ebakindlus selles osas, kuidas väärtusahelas olevad ettevõtted saaksid saavutada selle praeguses raamistikus. Tööstus vajab prognoositavat kasvuraamistikku majanduslike investeeringute jaoks järgmise kahe aastakümne jooksul. See on vajalik, et saaksime vastata paljudele rohelise kokkuleppe väljakutsetele. Me vajame tugevat keemiatööstuse üleminekuteed."

 

Analüüsi eesmärgid:

·Anda sisend Euroopa Komisjoni mõjuhinnanguks CLP ja REACH-i kohta

·Järgida Euroopa Komisjoni enda parema õigusloome suuniseid

·Hinnata mõju ainult äritegevusele

·Ohtude lisamine CLP-määrusse

·Üldise riskimeetodi (GRA) laiendamine

 

Hinnanguline mõju ELi keemiasektori käibele:

·Võimaliku mõjuga tooteportfelli suurus on hinnanguliselt umbes 43% sektori käibest või üle 12 000 aine

·Pärast CSS-i määratluste ja kriteeriumite ning erinevate kaalutegurite rakendamist hindas Ricardo, et 2040. aastaks on poliitikamuudatustest mõjutatud toodete suurus väiksem ja ligikaudu 28% hinnangulisest sektorikäibest

·CLP ja GRA muudatused, võttes arvesse võimalikke ettevõtete reaktsioone, võivad viia tooteportfelli ja äritegevuse (käibe osas) vähenemiseni ligikaudu 12% võrra

 

Leevendusmeetmed – asendamine

·Küsitletud ettevõtted viitavad sellele, et nad suudaksid asendada ja/või ümber sõnastada umbes 33% toodetest (käibe mõttes), mida GRA ja CLP muudatused võivad mõjutada, kuigi teatud ebakindlus on olemas

·Ettevõtete ootusi ei mõjuta mitte ainult see, mis võib olla tehniliselt ja majanduslikult teostatav, vaid ka see, kuidas nende kliendid võivad asendustoodetele ja/või muudetud toodetele reageerida

 

Mõju allsektoritele:
Professionaalsed ja tarbekaubad moodustavad 74% kõigist potentsiaalselt mõjutatud toodetest (ülejäänud on tööstuslikud tooted): 60% professionaalsed ja 14% tarbekaubad.

Allsektorid, mis võivad kõige suuremat mõju saada, on järgmised:

•Polümeerpreparaadid ja -ühendid (kasutatakse erinevates väärtusahelates – ravimitest ehituseni)

•Värvid ja katted;

•Pesu- ja puhastusvahendid;

•Paberi ja papi töötlemise tooted;

•Liimid ja hermeetikud;

•Kosmeetika ja isikliku hügieeni tooted;

•Määrdeained ja määrded;

•Biotsiidid ja taimekaitsevahendid;

•Tint ja toonerid.

 

Keemiatööstuse üleminekuteekond:

·Ajagraafikud ja meetmed tööstusele asendusainete väljatöötamiseks ja nendele toodetele keskendumiseks, kus need asendajad võiksid esmalt saadaval olla. See peaks tuginema tõestatud ja väljakujunenud lähenemisviisidele, nagu REACH-määruse kohasel riskihinnangul

·Uute kemikaalide turgude loomiseks on vaja stiimuleid

·REACHi ja tooteohutust käsitlevate õigusaktide jõustamise kahekordistamine impordi puhul

·Tugev innovatsioonikava, et kiirendada ohutute ja jätkusuutlike kavandatud alternatiivide väljatöötamist

·Peaks käsitlema ka ülejäänud kolme üleminekut, mis keemiatööstus peab läbima – kliimaneutraalsus, digitaliseerimine ja ringlussevõtt


Uuringu andmed ja lisainformatsiooni on saadaval SIIN.