Eesti Keemiatööstuse Liidu tagasiside õiglase ülemineku raames toetatavate valdkondade kohta

Pexels

Kliimapoliitika ning selle osana õiglane üleminek on oluliseks prioriteediks Euroopa Liidu (EL) jaoks. EL tasandil on kokku lepitud üleminek kliimaneutraalsele majandusele aastaks 2050. Selleks, et toetada piirkondi, mis seisavad silmitsi kliimaneutraalsusele üleminekust tulenevate sotsiaal-majanduslike probleemidega lõi EL Õiglase ülemineku fondi (ÕÜF). See on ühtekuuluvuspoliitika uus rahastamisvahend, mille peamine eesmärk on ülemineku mõju leevendamine rahastades kohaliku majanduse mitmekesistamist, ajakohastamist ning samas vähendades ülemineku negatiivset mõju tööhõivele.

Õiglase ülemineku fondist Eestile eraldatavat 340 miljonit tuleks käsitleda kui seemneraha Ida-Virumaale tulevikumajanduse loomiseks. Seega tuleks Vabariigi Valitsusel väga täpselt välja töötada suunad ning sätestada kriteeriumid, millised investeeringud viivad Ida-Virumaa välja põlevkivisõltuvusest tulevikumajandusse. Meie arvates kulub Ida-Virumaa tulevikumajandusse hinnanguliseks investeeringute mahuks kuni 3,5 miljardit eurot. 

Seoses ÕÜF rahastusega tegi Eesti Keemiatööstuse Liit Vabariigi Valitsusele ettepanekud kuidas hinnata õiglase ülemineku fondi meetmete sätestamist. Sealhulgas soovitas EKTL sätestada mõõdetavad eesmärgid töökohtade loomiseks – lühiajaliselt 2022-2024 ning pikemaajaliselt aastatel 2035-2040. Lisaks ka soovitas liit suunata Ida-Virumaa sujuvaks üleminekus  kogutulu vabade CO2 kvootide müügist põlevkivienergeetika ettevõtetele riigiabi andmiseks, kas otsese või kaudsete CO2 kulude kompenseerimiseks.

Täismahus EKTL tagasiside saadaval dokumendis.