EKTL märkused Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise II etapi lõpparuandesse

Pexels

Oma pöördumises toome välja kõige olulisemad valdkonnapõhised probleemid väliskulude II etapi aruandes, mida tuleks vältida edasises keskkonnatasude poliitikakujunduses. Need puudutavad peamiselt metoodika valikut, õhusaaste  valdkonda,  veevaldkonda, lõhnahäiringut, müra... Samuti oleme lisanud omapoolsed täiendused ja ettepanekud. 

Eesti Keemiatööstuse Liidu arvates on II etapi aruandes liialt palju eksimusi, sealhulgas ei vasta see I etapis seatud eesmärkidele. Enne aruande kinnitamist tuleb kõrvaldada aruandes tuvastatud metoodilised vasturääkivused ja faktivead. Eesti Keemiatööstuse Liit on valmis oma kommentaare täpsustavalt selgitama ning igakülgselt aitama.

Käesoleva kirja lisaga esitame teadlaste, Erik Puura ja Hans Orru hinnangu Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise II etapi lõpparuandele - vt lisatud dokument.