Euroopa Kemikaaliamet: Iga kolmas kontrollitud biotsiid ei vasta nõuetele

ECHA avaldas 21.11.23 uudise, et üleeuroopalise jõustamisprojekti käigus leiti biotsiidides umbes 60 toimeainet, mis ei ole ELi, EMP ja Šveitsi turgudel lubatud. Iga kolmas kontrollitud toode ei vastanud vähemalt ühele kontrollitud seadusenõuetest.

29 riigi riiklikud jõustamisasutused kontrollisid üle 3500 biotsiidi. Üldiselt ei vastanud 37 % kontrollitud biotsiididest vähemalt ühele kontrollitud õigusnõuetest.
 
18% kontrollitud toodetest ei vastanud põhinõuetele, mis mõjutavad nende ohutut kasutamist. Enamikul neist puudus tooteluba või need sisaldasid keelatud toimeaineid. Enamik biotsiide, millel oli selline suur mittevastavus, olid desinfektsioonivahendid, insektitsiidid ja tõrjevahendid/atraktandid. Inspektorid leidsid umbes 60 toimeainet, mis ei ole nendes toodetes lubatud. Kõik tooted, millel puudus luba või mis sisaldasid keelatud toimeaineid, eemaldati turult. Mõnel juhul esitati kriminaalkaebus või trahviti.

Ülejäänud 19 % nõuetele mittevastavatel toodetel leiti väiksemaid puudusi, mis ei mõjutanud ohutut kasutamist, näiteks puudusid tarnija kontaktandmed. Nendel juhtudel andsid riiklikud täitevasutused nõu või halduskorraldusi.

Tarbijatele müüdud desinfektsioonivahendites leiti palju mittevastavust. 265 kontrollitud desinfektsioonivahendist ligi 1900-st (14%) leiti olevat nõuetele mittevastavad. See hõlmas tõsiseid nõuetele vastavuse puudujääke, nagu loa puudumine või ebaõige märgistus, mis tavaliselt viisid desinfektsioonivahendite turult kõrvaldamiseni.
 
Inspektorid keskendusid desinfektsioonivahenditele, sest COVID-19 pandeemia varases staadiumis tulid biotsiididega turule uued tootjad. Paljud neist desinfektsioonivahenditest ei vastanud täielikult ELi biotsiidide määrusele (BPR) ja sellega seotud riiklikele biotsiidide üleminekunõuetele.

Taust

Selle biotsiidide ühtlustatud jõustamisprojektiga kontrolliti, kuidas ELi, EMP ja Šveitsi turgudel eri tüüpi biotsiidid vastavad biotsiidide määrusele. Kontrollimisel keskenduti:

  • biotsiidides sisalduvad keelatud toimeained
  • toimeaine tarnijate heakskiitmine (artikkel 95);
  • biotsiidide märgistamise, pakendamise ja reklaamimisega seotud kohustused.
  • Riiklikud täitevasutused viisid kontrollid läbi 2022. aastal. Vajaduse korral hõlmasid kontrollid ka biotsiidide keemilist analüüsi.

Vaata täpsemalt SIIT.