ICCA plastide juhtgrupp (PLG) suurendab ülemaailmse plastilepingu levitamist

Pexels

ICCA plastide juhtgrupp (PLG) koostas ülevaate plastitööstuse positsioonist uue ülemaailmse plastijäätmete kokkuleppe osas, mis sisaldab elemente, mida tööstus toetab ja elemente, mis õõnestavad seda visiooni. 

ICCA toetab kindlalt ülemaailmset kokkulepet, mis hoiab ära plasti lekke keskkonda, saavutades üldise juurdepääsu jäätmekogumisele. Lisaks tagades, et plasttooteid hinnatakse nende panuse eest ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisse ning edendades säästvalt toodetud, kasutatud ja ringmajandusse minevaid plaste. 

Veebruaris toimus ÜRO Keskkogu assamblee viieosalise koosoleku (UNEA-5) esimene osa, mis hõlmas mitut segmenti, mis keskendusid uue lepingu vajadusele plastide käsitlemiseks ja valitsuste konkreetsetele meetmetele, sealhulgas ühekordsete plastide keelustamine. Valitsuste toetus uuele ülemaailmsele kokkuleppele kasvab jätkuvalt ja 2022. aasta veebruaris toimub Keenias Nairobis UNEA-5 teine istung.

PLG liikmed suurendavad järgmise mitme kuu jooksul tööstuse positsiooni, et jagada arvamusi uue ülemaailmse lepingu sõlmimisel peamiste valitsuste ja väärtusahela partneritega.