Kursus: ohtlike saadetiste lennuveoks ettevalmistamine

Meedres DG

IATA 1.; 2.; 3. ja 6. kategooria – saatjad, pakkijad, ekspedeerijad ja vastuvõtukontrolörid

Kursuse eesmärk
Omandada kompetents ohtlike saadetiste lennuveoks ettevalmistamiseks IATA ohtlike kaupade regulatsiooni (DGR) viimasele väljaandele tuginedes. Omandada teadmised seadustest ja vastutusest, mis on seotud ohtlike ainete lennutranspordiga.

Kursuse kirjeldus
Toimuvad loengud, kõik teadmised omandatakse slaidide, videote, õppematerjalide, praktiliste ülesannete, rühmavestluste ja mängude kaudu. Kursus lõppeb eksamiga, kõiki kursusel käsitletud materjale võib kasutada.

Vaata täpsemalt lisatud dokumendist.