Meditsiiniseadmete ja biotsiidide topeltmärgistus

Pexels

EKTLi liikmed tervitavad asjaolu, et topeltmärgistuse õiguspärasus, milles nad juba pikemat aega veendunud on olnud, on lõpuks ka ametlikku kinnitust leidnud.

Edastame oma liikmetele järgneva teabe, mis on avaldatud Terviseameti veebilehel:

Turul on kättesaadavaks tehtud tooted, näiteks desinfektsioonivahendid, mis vastavad nii meditsiiniseadmete määruse (MDR) kui ka biotsiidimääruse (BPR) nõuetele.

Seni on need tooted olnud müügis eraldi pakendites ja eraldi märgistustega. Terviseamet on jõudnud seisukohale, et kui toode vastab nii meditsiiniseadmete määruse kui ka biotsiidimääruse nõuetele siis on toote topeltmärgistus (dual label) aktsepteeritav.

Nii tooted ise kui ka nende märgistus peavad vastama kõigile meditsiiniseadmetele ja biotsiididele kohalduvatele nõuetele ja märgistusel peab olema selgelt eristatavalt esitatud meditsiiniseadet ning biotsiidi puudutav teave ja kasutusjuhised.

Küsimused meditsiiniseadmete teemal palume edastada aadressile mso@terviseamet.ee ning biotsiidi teemal aadressile bpr@terviseamet.ee