Osalemine Riigi jäätmekava 2022-2028 koostamises

Pexels

Keskkonnaministeerium on kaasanud huvigrupid s.h EKTLi osalema Riigi jäätmekava 2022-2028 koostamise protsessi. Töö on jaotatud erinevatesse fookusgruppidesse ning toimub koosolekute formaadis. EKTL osales ohtlike jäätmete fookusgrupi esimesel kohtumisel, mis toimus 11.01.2023 kell 10.00-13.00 MS Teams`i vahendusel. Fookusgrupis olid arutlusele ohtlikke jäätmeid puudutavad teemad ning tutvustati antud valdkonna hetkeseisu ja eesmärke. Arutelu käigus otsiti huvigruppidega koostöös sobivaimad eesmärke ja võtmekohohti selle valdkonna arendamiseks.

Teine fookusgrupi kohtumine toimub 02.02.2023 kell 10.00-13.00 Keskkonnaministeeriumis koha peal, kuid võimalus on osaleda ka Teams vahendusel. Seekord tulevad arutlusele ohtlike jäätmetega seotud meetmed. Arutelu tulemusena soovib KeM leida sidusrühmadega koostöös sobivaimad meetmed ja võtmekohad valdkondade arendamiseks.

Lisaks osaleb EKTL pakendite ja plastijäätmete fookusgrupi aruteludes. 

Riigi jäätmekava 2022–2028 info on leitav Keskkonnaministeeriumi teemalehel https://envir.ee/jaatmekava, kuhu KeM lisab jooksvalt materjale juurde.

Kohtumise ettekanne taustainfoks:

Dokumendid