Terviseameti pressiteade: „Kemikaalialased järelevalveprojektid 2023. aastal“

Pexels

Jagame alljärgnevalt Terviseameti pressiteadet, mis puudutab käesoleval aastal tehtavaid prioriteetseid jäerlevalvetoiminguid. 

Terviseameti 2023. aasta kemikaalialased järelevalveprojektid on suunatud kemikaalide ohutuskaartide ja tätoveerimis- ning püsimeigi tintide nõuetele vastavuse kontrollimisele.

  • Ohutuskaartide kontrollimisele suunatud Euroopa Liidu ülese järelevalveprojekti REACH-EN-FORCE 11 peamine eesmärk on hinnata, kas ohtlike kemikaalide tarnijad on ajakohastanud ohutuskaardid vastavalt REACH-määruse II lisa uutele nõuetele. Peamised muudatused on seotud endokriinseid häireid põhjustavate ainete ja nanovormis esinevate ainete ja segude teabega. Lisaks täpsustati füüsikalis-keemiliste omaduste andmeid. Ainete ja segudega kaasnevatest ohtudest ning riskijuhtimismeetmetest teavitamiseks ettenähtud vahend tarneahelas on ohutuskaart.

    Kokku osaleb järelevalveprojektis 30 ELi ja 3 EMP riiki. Lisaks Terviseametile osalevad Eestist projektis ka Keskkonnaamet ja Tööinspektsioon. Loe lisa ECHA veebist.
  • Tätoveerimis- ja püsimeigi tintide kontrolli eesmärk on välja selgitada, kas Eestis kasutatavad tätoveerimis- ja püsimeigi tindid vastavad REACH-määruse II lisa uuele piirangule, millega reguleeritakse vähki või geneetilisi mutatsioone põhjustavate kemikaalide ja reproduktiivtoksiliste kemikaalide, naha sensibiliseerijate ja ärritajate kasutamist tintides. Tutvu tätoveerimise ja püsimegi pigmentide teabelehega (PDF).  

Terviseameti eelmiste aastate järelevalveprojektide aruannetega saab tutvuda Terviseameti veebis