Värskeimad andmed näitavad, et keemiatööstuse vabatahtlik REACH toimikute ülevaatamise kava on õigel teel

pexels

REACH-toimikute ajakohastamise ja täiustamise Ceficu vabatahtliku tegevuskava rakendamise teises arenguaruandes leiti, et 2020. aastal selle kava raames hinnatud toimikute arv kasvas 2019. aastaga võrreldes 55%.

Peamised tulemused (alates detsembrist 2020):

  • 190 liikmesettevõtet, kes esindasid 1355 juriidilist isikut, kellel on REACH-registreerimistoimikud, allkirjastasid vabatahtliku kohustuse.
  • 2020. aastal hinnati uuesti 2731 REACH-registreerimistoimikut, mis on 55% rohkem kui 2019. aastal uuesti hinnatud toimikud. See tähendab, et kõigi hinnatud toimikute koguarv on 2019. aasta juunist 4489-ni. Number hõlmab registreerimistoimikuid kõigis tonnaaživahemikes, sh. nii juhtide kui ka liikmete registreerimine.
  • Liikmesettevõtete esitatud prognooside põhjal arvatakse, et aastaks 2026 on hinnanguliselt läbi vaadatud 7170 REACHi juhtivate registreerijate toimikut, mis moodustab kolmandiku kõigist ainetest või üle poole kõigist REACH-i alusel registreeritud muudest ainetest.

Aastal 2020 tugevdas Cefic koostööd ECHA-ga, viies läbi keemiatööstuse ühise katseprojekti, et mõista paremini ECHA ootusi kemikaaliohutuse andmete kvaliteedi suhtes. Projekti eesmärk oli uurida erinevaid analoogmeetodeid ja testimisstrateegiaid, et ettevõtted saaksid vajaduse korral esitada uusi andmeid ja parandada registreerimiste vastavust REACH-määrusele.

SIIN saate lugeda Ceficu REACH-tegevuskava REACH-registreerimistoimikute 2020. aasta tulemuste parandamise teist aruannet.