Uudised, sündmused ja koolitused

EAS

Kutse ärikonverentsile Roheline Laine

Jagame EASi ja KREDEXi kutset ärikonverentsile Roheline Laine. Konverents toimub 10. aprillil Kai kunstikeskuses (Peetri 12, Tallinn) ja veebis ning on osalejatele tasuta. Osalema oodatakse ...
Pexels

CLP uuendamine - 22. ATP eelnõu kooskõlastamine

Käesoleva ettepaneku eelnõu eesmärk on kohandada määrust (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta (CLP-määrus) tehnika arenguga, et muuta CLP-määruse VI ...
Pexels

Majanduspoliitika plaani tutvustamine 15. märtsil

Jagame alljärgnevalt MKM-i kutset majanduspoliitika uut plaani tutvustavale üritusele. Eesti majandus vajab uut hoogu. Senised konkurentsieelised on ammendunud ja pikaajaline vaade majandusele nõuab ...