KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ (Alexela Group OÜ liige)

 
Aadress
Turu 3, Kiviõli linn, 43125 Ida-Viru maakond
Esindaja
Priit Orumaa
E-post
Priit.Orumaa@keemiatoostus.ee
Telefon
+372 685 0534

Tegevusvaldkonnad
Keemiliste ainete (toorainete) tootmine ja müük
Põlevkiviõli tootmine ja müük

Kiviõli Keemiatööstus (KKT) on Alexela Gruppi kuuluv ettevõte, mis tegeleb peamiselt põlevkiviõli ning soojus- ja elektrienergia tootmisega. 1922. aastal loodud ettevõtte tootmisüksused asuvad Ida-Virumaal Kiviõli linnas.

KKT kaevandab põlevkivi Põhja-Kiviõli karjääris ning toodab aastas kuni 65 000 tonni toorpõlevkiviõli. Soojus- ja elektrienergia koostootmine katab nii ettevõtte kui ka Kiviõli linna soojusenergia vajadused. KKT poolt toodetud elektrienergiat tarbitakse ettevõttes ja edastatakse ka jaotusvõrku. Koos põlevkiviga kaevandatavast lubjakivist toodab KKT killustikku.

KKT-s töötab ligi 600 inimest, kellest suurem osa on Kiviõli linna elanikud.