Eesti Energia AS

 
Aadress
Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa
Esindaja
Andri Avila
E-post
oil@energia.ee
Telefon
+372 7167 288

Tegevusvaldkonnad
Keemiliste ainete (toorainete) tootmine ja müük
Põlevkiviõli tootmine ja müük

Eesti Energia (EE) on Läänemere elektri- ja gaasiturul ning rahvusvahelisel kütuseturul tegutsev ettevõte, mis kuulub Eesti riigile. EE tootmisportfell on Läänemere mitmekülgseim: ettevõte toodab energiat nii põlevkivist, jäätmepuidust, biomassist, rehvihakkest, olmejäätmetest, tuulest, päikesest kui ka veest. Põlevkivist toodetakse vedelkütuseid – põlevkiviõli ja põlevkivibensiini – ning elektrit ja soojust. EE arendab pidevalt kontserni tooteid ja teenuseid ning töötab välja uusi lahendusi, et muuta tootmisprotsesse efektiivsemaks. EE müüb elektrit Baltimaade ja Poola jaeturul ning Nord Pooli hulgiturul; maagaasi Eesti, Läti, Leedu ja Poola jaeturul ning vedelkütuseid rahvusvahelisel hulgiturul. 2018. aastal alustati elektrimüüki ka Soomes ja Rootsis. EE pakub nutikaid energialahendusi ja energiaga seotud teenuseid nii koduklientidele kui ka ettevõtetele. EE kontserni tütarettevõte Elektrilevi on suurim võrguteenuse pakkuja Eestis. EE kontserni tegevusvaldkonnad on suurenergeetika, taastuvenergia, võrguteenused, klienditeenused ja kontserni strateegilised arendused. Ettevõte annab tööd ligikaudu 5800 inimesele.