2022 sügisest on võimalik läbida Rohepöörde juhtimise mikrokraadi programm

pexels

Sügisel alustab Tallinna Ülikoolist esmakordselt TalTechiga koostöös Rohepöörde juhtimise mikrokraadi programm, mis on üles ehitatud peamiselt e-õppena. Antud mikrokraadiprogramm aitab organisatsioonidel paremini mõtestada oma tegevuse seost ÜRO rahvusvaheliste säästva arengu eesmärkidega, kaardistada ära oma tegevuse mõjukohad ning analüüsida ja rakendada parimaid võimalikke lahendusi. Mikrokraadi eesmärk on anda osalejatele akadeemilised teadmised ja oskused, mis tagaksid sujuva rohepöörde mitmel tasandil ning kestliku arengu. 

Tallinna Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool pakuvad võimalust õppida Rohepöörde juhtimise mikrokraadiprogrammis, mis suunab organisatsioone rohepöörde võimalustest kinni haarama ning oma äritegevust edendama. Eesmärgiks on Eesti erinevate sektorite organisatsioonide tegevuse kestlikkuse edendamine. 

Mikrokraadiprogrammis osalejad on võimelised jätkama peale programmi läbimist rohepöörde elluviimist organisatsiooni tasandil ning seeläbi aitavad täita ka riiklikke ja ülemaailmseid säästva arengu eesmärke.

Programmi läbinud õppija: 

 • oskab enda (ja organisatsiooni) tegevust analüüsida ja mõtestada lähtuvalt säästva arengu eesmärkidest;
 • on teadlik keskkonna- ja innovatsioonipoliitika põhimõtetest, suundadest ja meetmetest ning oskab hinnata võimalusi enda või organisatsiooni arenguks;
 • suudab selgitada, mis on keskkonnajuhtimissüsteem ning milline on keskkonnajuhtimise roll organisatsiooni juhtimissüsteemis;
 • oskab läbi viia toote/teenuse elutsükli analüüsi;
 • teab kestliku toote/teenuse väljatöötamise põhimõtteid ja oskab neid rakendada;
 • tunneb erinevaid jalajälje mõõtmise meetodeid ja oskab valida neist lähtuvalt organisatsooni tegevusalast sobilikuma; 
 • tunneb parimaid praktikaid keskkonnamõjude vähendamiseks;
 • oskab koostada organisatsiooni strateegilisi suuniseid jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • oskab seostada EL jätkusuutlikkuse regulatsioone strateegilise juhtimisega;
 • mõistab kompleksseid sotsiaalseid küsimusi, mis seisavad globaalses keskkonnas uute ettevõtete ees;
 • suudab tuvastada ühiskonna võtme probleeme kogu maailmas;
 • suudab luua keskkonnateadliku ja sotsiaalselt vastutava organisatsiooni;
 • on teadlik muutuste psühholoogia juurprobleemidest ning oskab rakendada vastavaid võtteid nii enda kui meeskondlike pingutuste elluviimiseks kestliku arengu toetamisel.     
 • mõistab keskkonnakommunikatsiooni olulisust ja selle väljakutseid keskkonnakäitumise muutmisel. 

 

Lisainformatsioon on kättesaadav SIIN.