Ceficu seisukohad gaasidirektiivi ja gaasimääruse muudatuste kohta

Pexels

Cefic tervitab komisjoni ambitsiooni arendada nii konkurentsivõimelist vesinikuturgu kui ka taastuvenergia ja vähese CO2-heitega gaasiturgu Euroopa Liidus. Et saavutada liidu laiem eesmärk saavutamaks 2050. aastaks kliimaneutraalsus, siis on suur osa
konkurentsivõimelise hinnaga taastuvenergial ja vähese CO2-heitega energial. Need on olulised eeltingimused, mis töötavad koos teiste regulatsioonide raamistiku ja murranguliste tehnoloogiate kasutuselevõtuga.


Keemiasektor on selle ülemineku toimumise keskmes: pakkudes olulisi tehnoloogiaid ja materjale nii tarbijatele kui ka tööstustele. Meie enda nõudlus taastuva ja vähese CO2-heitega energia järele ning lähteainete hulk kasvab jätkuvalt, kui liigume oma protsesside muutmise ambitsioonikal teel. Osana sellest üleminekust on Ceficul hea meel hõlbustada puhta vesiniku teemalise ümarlaua korraldamist Euroopa puhta vesiniku liidu tööstuslikes rakendustes. Koos liikmetega, kes on osa sellest ja sellega seotud ümarlaudadest on keemiatööstus esitanud märkimisväärse hulga projekte taastuva ja vähese süsinikusisaldusega vesiniku tootmisel.
Nende suundumuste kiirendamiseks on vaja ambitsioonikat tööstuspoliitikat, mis loob soodustava raamistiku, mida on vaja Euroopa tööstusbaasi ümberkujundamiseks. See peaks hõlmama taastuvatele ja vähese CO2-heitega gaasidele juurdepääsu võimaldamist tehnoloogianeutraalsel viisil, tagades samal ajal takistamatu juurdepääsu konkurentsivõimelise hinnaga kõrge puhtusastmega energiatele ja lähteainetele.

Täismahus seisukohad kättesaadavad SIIN.