E&CC LG alustab veebipõhist propageerimist ja võimekuse suurendamist

Pexels

ICCA Energeetika ja Kliimamuutuste töögrupp (E&CC LG) on alustanud veebipõhist propageerimist ja suutlikkuse suurendamist ning korraldas jaanuaris kaks veebiseminari. Esimese veebiseminari „Rahvusvahelise keemiatööstuse uuenduslik roll kliimamuutuste leevendamisel“ korraldas E&CC LG Propageerimise töörühm ja see meelitas ligi 70 ICCA liiget. Esitati kahte teemat: kliimamuutuste leevendamise ja vastupanuvõimega materjalid - sissejuhatus E&CC LG tegevuste ja varasemate aruannetega, sealhulgas uusim teemal „Kliimakindlus: liikumine kaugemale kliimamuutuste leevendamisest”. Teisena arutleti erinevate viisidi üle, kuidas suhelda valitsuse/institutsioonide ja ülemaailmse keemiatööstuse peamiste propageerivate sõnumitega - sealhulgas sissejuhatus propageerimispüüdluste kohta valitsuse ja seotud organisatsioonide suunas. Sellele järgnes aktiivne küsimuste ja vastuste ning arvamuste vahetamine, mille lõpetas keemiatööstuse väärtuse jagamine uute lahenduste loomisel kliimamuutuste leevendamiseks ja vastupanuvõimeks.

Teine veebiseminar toimus koostöös India Kemikaalinõukoguga (ICC) ja keskendus kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamise suutlikkuse suurendamisele. Seminarist võttis osa 180 osalejat - peamiselt India keemiaettevõtete liikmetest, kes seda teemat ei tunne - uuriti põhiprintsiipe, näiteks mis on kasvuhoonegaasid? Samuti demonstreeriti lihtsat E&CC LG moodulit kasvuhoonegaaside arvutamiseks tootmisprotsessist tulenevate heitkoguste kohta. Veebiseminari lõpetas Jaapani keemiatööstuse assotsiatsiooni (JCIA) tegevdirektori ettekanne, milles kirjeldati Jaapani pikaajalist strateegiat kasvuhoonegaaside vähendamiseks ja JCIA osalust vähese süsinikdioksiidiheitega ühiskonnas.

Veebipõhised propageerimis- ja suutlikkuse suurendamise algatused jätkuvad ka aastal 2021. E&C LG jätkab oma teaduslikku lähenemist ka uue projektiga, mis käsitleb ülemaailmset keemiatööstuse süsiniku neutraalsuse alast tegevust üksikasjaliku kavandamise etapis. Lisaks täiendatakse olelusringi ehk elukaare hindamise aruandega, mis valmib märtsi lõpus.

ICCA esimese veebiseminaril ühest käsitletust teemast „Kliimakindlus: liikumine kaugemale kliimamuutuste leevendamisest" saab lugeda täpsemalt allolevast dokumendist.