Eesti keemiatöösturid nõuavad Eesmärk 55 täiendamist põhjaliku analüüsiga

Pexels

ERR avaldas uudise seoses EKTL pöördumisega ELAK FF55 osas, millega tehti riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) ettepaneku saata kliimapaketi Eesmärk 55 Eesti seisukoha eelnõu tagasi valitsusele, et see täiendaks eelnõu analüüsi ja mõjuhinnanguga.

EKTL tegi ELAK-ile ettepaneku saata seisukoha eelnõu vabariigi valitsusele tagasi uuesti esitamiseks selgitusega, et seisukoha eelnõu vajab täiendamist põhjaliku subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse analüüsi ja mõjuhinnanguga koos selle juurde käiva kaasamisprotsessiga. EKTL-i hinnangul käsitleb seisukoha eelnõu paketi eelnõudest vaid osa ning seletuskirjast ei leia põhjendusi ega analüüsi, miks pakutud meetmed on sobivas tasakaalus. Samuti pole analüüsitud, kas pakutud valdkondlikud meetmed on kõige sobivamad ning millised on nende alternatiivid.

ERR originaalartikkel on loetav SIIN.