Eesti maapõueressurssidega seotud teadusuuringute tutvustus ResTA programmi raames

Pexels

Reedel, 2. oktoobril tutvustati Rakvere linnavalitsuses toimunud infopäeval lähemalt nelja uuringut, mis keskenduvad Eesti maapõueressursside potentsiaali täpsemale kaardistamisele. Alljärgnevalt jagame Eesti Geoloogiateenistuse vastavat uudist ürituse kohta:

Tartu Ülikooli ja TalTechi teadlaste poolt ResTA programmi raames läbiviidavate ligi kolm aastat kestvate uuringute peamine eesmärk on saada täpsemat infot Eesti maapõueressursside kvaliteedi kohta ning uurida võimalikke kompleksseid tehnoloogiaid selle ümbertöötlemiseks. Eesti Teadusagentuur toetab nende uuringute läbiviimist 2,7 mln euroga.

Eesti Teadusagentuuri ressursside väärindamise programmi ResTA juht Indrek Tulp sõnas, et laiemalt toetab programm ettevõtluse vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. “Nendes valdkondades on Eestil kõige paremad võimalused kasutada efektiivsemalt olemasolevaid ressursse, andmaks neile maksimaalset lisandväärtust ning liikuda Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide suunas. Just kõrgtehnoloogilised ja keskkonnasõbralikud lahendused viivad meid rohelisema energia, väiksema süsiniku jalajälje ja üldise ringmajanduse suunas,” ütles Indrek Tulp.

Infopäeval tutvustasid Eesti ülikoolide teadlased nelja algavat maapõueuuringut ning nende eesmärke lähemalt. Seminari ühe korraldaja, Eesti Geoloogiateenistuse juhi Sirli Sipp Kulli sõnul on kõik uued uuringud Eesti maapõueressursside osas väga teretulnud. “Täna me teame, et  Eesti maapõues leiduvatel ressurssidel võib olla ka majanduslikku potentsiaali, kuid need teadmised põhinevad suures osas aastakümneid tagasi tehtud töödel. Ühiskonna tuleviku vajadusi silmas pidades on oluline uuringutega olemasolevaid teadmisi täpsustada ja kaasajastada. Me peame uurima ja väärtustama endale kuuluvaid ressursse, olema Eestis enda maapõue targad peremehed,” selgitas Sirli Sipp Kulli.

Seoses infotehnoloogia ja rohemajanduse tormilise arenguga on maailmas kiiresti kasvanud vajadus paljude keemiliste elementide osas, mille järele veel paarkümmend aastat tagasi polnud suuremat vajadust. Viimaste aastakümnetega on samuti oluliselt täpsustunud maavarade geokeemilised uuringumeetodid. Lisaks uute puursüdamike kaasaegsetele uuringutele kontrollitakse käivitunud uuringute käigus ka varasemate uuringute andmestik ning süstematiseeritakse seniseid geoloogiaalaseid teadmisi. „Arvestades, et sellisel tasemel maapõue uuringuid ei ole Eestis pikka aega tehtud, on uuringutel ka laiem eesmärk – kasvatada spetsialistide juurdekasvu geoloogiaga seotud valdkondades ning hoida ja arendada teadlaskonna järjepidevust“ sõnas ResTA prorammi juht Indrek Tulp.

Algavate ResTA programmi maapõue uuringute lühiselgitused leiab Eesti Geoloogiateenistuse kodulehelt: SIIT.