Euroopa Väävelhappeliit (ESA) väljendab muret kavandatud vanaadiumpentoksiidi klassifikatsiooni pärast

Pexels

Väävelhape on üks maailma olulisimaid kemikaale, väetisetööstus kasutab tohututes kogustes fosfaatkivist superfosfaadi tootmiseks. ESA ütles Chemical Watchile, et aine kasutamine väävelhappe tootmiseks põhineb 60 aasta pikkusel uurimis- ja arendustegevusel. Vanaadiumpentoksiidkatalüsaatorid on kõige tõhusamad, kuna need on vääveldioksiidi lisandite suhtes vastupidavad, kestavad kaua, põhjustavad vääveldioksiidi väga madalat emissiooni ja on tõestatud tehnoloogia.

Vanaaadiumpentoksiidile kui väävelhappe tootmise katalüsaatorile ei ole majanduslikult otstarbekaid alternatiive, teatas tööstus EL-i liikmesriikidele, kes tegelevad praegu kohustuslikku (ühtlustatud) 1.B-kategooria kantserogeensuse klassifikatsiooni teemal. 1B-kategooria ühtlustatud kantserogeensuse klassifikatsioon avaks ukse vanaadiumpentoksiidi kui ohtliku aine identifitseerimisele REACH-määruse alusel ja sellele järgnevale autoriseerimisnimekirja lisamisele. Sellistel tingimustel peaksid ettevõtted taotlema aine kasutamise jätkamiseks luba, eeldamata, et Echa ekspertkomiteed nõustuksid nende põhjendustega.

Pealegi ei ole teaduslikud tõendid kavandatud klassifikatsiooni põhjendamiseks piisavad, ütleb Ceficu sektorrühma kuuluv Euroopa Väävelhappeliit (ESA), kes esitas dokumendi REACH- ja CLP-määruse (Caracal) pädevatele asutustele. Dokumendis ütleb ESA - mis esindab 90 väävelhapet tootvat ja kasutavat ettevõtet -, et alternatiivid võivad lisaks majanduslikult elujõulisusele olla märkimisväärse negatiivse keskkonnamõjuga.
 

Originaalartikkel loetav SIIN.