EVS Teataja avaldas algupärase EVS 943:2021 standardi

Pexels

EVS Teataja avaldas novembrikuu alguses algupärase EVS 943:2021 standardi. EVS 943:2021 Naftatooted. Kütused (klass F). Destillaat- ja jääkkütused. Eesti põlevkiviõli spetsifikatsioon.

Seda Eesti standardit rakendatakse kukersiitpõlevkivist utmise teel toodetud vedelkütustele. Selle standardi mõistes käsitletakse Eesti põlevkiviõli kahe keemistemperatuurist sõltuva fraktsioonina (keemistemperatuur määratakse katsemeetodiga EVS-EN ISO 3405): — kergfraktsioon (normaalkeemistemperatuuride vahemik 30 °C kuni 210 °C); — kesk-raskfraktsioon (normaalkeemistemperatuur üle 150 °C). Selles Eesti standardis määratletakse põlevkiviõli eri fraktsioonide peamiste tunnussuuruste vahemikud (tihedus, viskoossus, elementkoostis, tuhasus jm) ja katsemeetodid nende tunnussuuruste määramiseks.

Standardist lähemalt SIIN.

Kõik EVS Teataja novembrikuu esimese numbri uudised SIIN.