Juhtkriteeriumid ja -põhimõtted selle kohta, mida peetakse kõige kahjulikumate kemikaalide „oluliseks kasutuseks“

Pexels

Jagame alljärgnevalt Euroopa Komisjoni pressiteadet kontseptsiooni: "essential use ehk olulised kasutusviisid" sisustamise kohta.

22.04.24 vastu võetud teatis annab tööstusele ja investoritele prognoositavuse seoses ELis rohe- ja digipöörde ning tervishoiu ja kaitse jaoks hädavajalike toodete tootmisega. See on kestlikkust toetava kemikaalistrateegia konkreetne tulemus, mille eesmärk on parandada inimeste tervise ja keskkonna kaitset kõige kahjulikumate kemikaalide eest ning liikuda mürgivaba keskkonna suunas.

Teatis oluliste kasutusviiside kohta

Mõiste „olulised kasutusviisid“ aitab hinnata, kas kõige kahjulikumate ainete kasutamine on ühiskondlikust seisukohast põhjendatud. Kui kasutamine on vajalik tervise ja/või ohutuse tagamiseks ja/või ühiskonna toimimiseks kriitilise tähtsusega ning kui puuduvad vastuvõetavad alternatiivid, võib seda ainet sel eesmärgil teatava aja jooksul jätkuvalt kasutada. Üksikasjalikud sätted tuleks kehtestada konkreetsetes ELi õigusaktides, millega rakendatakse olulise kasutuse mõistet.

Selle kontseptsiooni üldine eesmärk on saavutada ametiasutuste, investorite ja tööstuse jaoks suurem regulatiivne tõhusus ja prognoositavus kõige kahjulikumate ainete kiiremaks järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks mitteolemuslikes kasutusvaldkondades, andes samal ajal rohkem aega ühiskonna jaoks oluliste kasutusviiside järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks. Samuti aitab see tööstusel suunata ja prioriseerida investeeringuid uuenduslikesse ja keskkonnasäästlikesse kemikaalidesse.

Ühiskonna jaoks oluliseks peetavate kasutusviiside puhul võib kontseptsioon anda ettevõtjatele kindluse, et kriitilise tähtsusega rakendustes – eelkõige rohe- ja digipöördeks, aga ka julgeolekuks ja kaitseks – kasutatavaid aineid saab kasutada seni, kuni alternatiivid on kättesaadavad.

See kontseptsioon võib pakkuda stiimuleid ka vabatahtlike kavade raames, nagu kestlik rahandus ning teadusuuringud ja innovatsioon, edendades ja hõlbustades üleminekut ohutumatele ja kestlikumatele toodetele ja meetoditele.

Üleminek ohututele ja keskkonnasäästlikele kemikaalidele: EEA aruanne

Selleks et toetada üleminekut ohututele ja keskkonnasõbralikele kemikaalidele, avaldasid Euroopa Keskkonnaamet (EEA) ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) 17. aprillil näitajate raamistiku keemilise saaste põhjuste ja mõju hindamiseks. Aruandes leiti, et kuigi mõnes valdkonnas üleminek edeneb, algab see alles teistes. Võrdlusuuringus leiti, et kahjulike ainete mõju vähendamiseks inimeste tervisele ja keskkonnale on vaja veel tööd teha, ning antakse soovitusi edasisteks meetmeteks.

Täpsemalt saab lugeda SIIT