Kemikaaliohutuse komisjoni koosolek 20.06.19

Pexels

Üle pika aja kogunes taas kemikaaliohutuse komisjon (KOK), milles on ametkondade kõrval esindatud ka EKTL. 

KOKi koosoleku kutsus 20. juuniks kokku Sotsiaalministeerium ning päevakavas olid alljärgnevad teemad: 

1. Infovahetus

Kemikaaliohutuse valdkond on lai ning valdkonnas toimetavad väga mitmed asutused ja organisatsioonid. Kemikaaliohutuse komisjoni üks ülesannetest on vahetada teavet ja teha ettepanekuid tegevuste koordineerimiseks kemikaaliohutuse valdkonnas. Kuna KOK pole pikalt koos käinud, siis soovime lühidalt tutvustada enda tegevusi ja tuleviku plaane kemikaaliohutuse vallas ning tutvuda ka teie tegevuste ja plaanidega.

Punkti paremaks läbiviimiseks palume kõigil KOKi liikmetel valmistada ette lühike (max 3 slaidi; max 10 min) ülevaade esindatava asutuse:

  • olulisematest võitudest ja väljakutsetest kemikaaliohutuse valdkonnas viimastel aastatel;
  • olulisematest planeeritud tegevustest 2019 aastal ja põhiprobleemidest kemikaaliohutuse valdkonnas;
  • olulisematest lähiaastate plaanidest.

2. Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 ja Tervist toetava keskkonna programmi ülevaade

Tutvustame RTA eelnõud ning selle rakendamiseks koostatavaid programme; tutvustamisel just tervist toetava keskkonna programmile, mis on kemikaaliohutuse valdkonna vaates kõige olulisem.

Lisainfot uue RTA kohta saab: https://www.sm.ee/et/rahvastiku-tervise-arengukava-2020-2030

3. Kemikaaliohutuse komisjoni töökorraldus

Arutame komisjoni rolli, võimalusi ja töökorraldust kemikaaliohutuse valdkonna koordineerimisel ja tugevdamisel.

4. Muud tõstatatud teemad

Võimalus tõstatada oluline teema komisjonis.

 

Koosoleku protokoll on leitav meie siseveebist - dokumentide alt.